Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS

Taulell d'anuncis


Els edictes referents a urbanisme es troben a l'apartat d'urbanisme

Els edictes referents a ocupació es troben a l'apartat d'ocupació


(09-01-2019) Edicte Oferta Pública d'Ocupació 2018
EDICTE Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018. Per Decret d’Alcaldia núm. 1266 de data 21 de desembre de 2018, s&rsquo...    [ llegir més ]


(03-01-2019) Edicte d'aprovació del Padró de l'aigua del 3r.Trimestre del 2018
EDICTE APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D’AIGUA I CANON D’AIGUA CORRESPONENT AL 3r.TRIMESTRE DE 2018 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per decret d'...    [ llegir més ]


(28-12-2018) Edicte referent a l'aprovació del calendari fiscal per a l’any 2019
EDICTE L'Ajuntament de Balaguer en sessió Plenària del dia de  27 de desembre de 2018,  va aprovar per l'any 2019, el calendari  de pagament de tribut...    [ llegir més ]


(18-12-2018) Aprovació definitiva de la modificació de les orenances fiscals núm 37 i 44
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 25 d’octubre de 2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fi...    [ llegir més ]


(12-12-2018) Edicte comissió especial de comptes exercici 2017
EDICTE En compliment del que disposa l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i u...    [ llegir més ]


(10-12-2018) Edicte d'aprovació inicial ordenança de grafits i pintures murals de l'Ajuntament de Balaguer
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 29 de novembre de 2018 va acordar : Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Grafits ...    [ llegir més ]


(29-11-2018) Edicte d’aprovació definitiva del protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral, a l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms
EDICTE Aprovació definitiva del Protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral. L’Ajuntament Ple,...    [ llegir més ]


(29-10-2018) Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics núm. 37 i núm. 44
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 25 d’octubre de 2018 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ...    [ llegir més ]


(08-10-2018) Edicte d'aprovació del Padró del Cementiri Municipal any 2018
EDICTE APROVACIO DE PADRONS FISCALS I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA Per decret d'Alcaldia núm. 885 de data 05-10-2018, ha estat aprovat el padró fiscal de concepte ta...    [ llegir més ]


(05-10-2018) Edicte convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats esportives de Balaguer
EDICTE Per Decret d’Alcaldia número 886, de data 5 d’octubre de 2018, s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats esportives...    [ llegir més ]


(03-10-2018) Edicte d'aprovació inicial del protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral, a l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms
EDICTE Aprovació inicial del protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral, a l’Ajuntament de Balagu...    [ llegir més ]


(02-10-2018) Edicte d'aprovació del padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua corresponent al 2n trimestre de 2018 i període de cobrament en voluntària
EDICTE APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D’AIGUA I CANON D’AIGUA CORRESPONENT AL 2n.TRIMESTRE DE 2018 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per decret d'...    [ llegir més ]


(01-10-2018) Anunci de convocatòria de subvencions
INSTITUT MUNICIPAL PROGRÉS I CULTRA BALAGUER (IMPIC) Anunci de convocatòria de subvencions Per Decret de la Presidència de l’IMPIC núm. 139/2018, de 25 de ...    [ llegir més ]


(28-09-2018) Edicte d'aprovació bases convocatòria dues places de funcionari administratiu promoció interna
Edicte Bases convocatòria de dos places de funcionari administratiu promoció interna. Per decret d’alcaldia núm. 803 de data 18 de setembre de 2018 es va acordar:...    [ llegir més ]


(28-09-2018) Edicte d'aprovació bases convocatòria d’una plaça de funcionari administratiu promoció interna
Edicte Bases convocatòria d’una plaça de funcionari administratiu promoció interna. Per decret d’alcaldia núm. 802 de data 18 de setembre de 2018 es ...    [ llegir més ]


(26-09-2018) Edicte d'aprovació de les bases convocatòria peó recollida escombraries de l’Ajuntament de Balaguer
EDICTE Bases convocatòria peó recollida escombraries de l’Ajuntament de Balaguer. Per decret d’alcaldia núm. 838 de data 26 de setembre de 2018 es va acorda...    [ llegir més ]


(21-09-2018) Edicte d’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms i les plantilles de personal per a l’exercici 2018
EDICTE L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 31 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2018. Atè...    [ llegir més ]


(24-08-2018) Edicte d’aprovació de les bases per a la convocatoria d’auxiliars d’educació infantil
EDICTE Bases convocatòria auxiliar educador/a de Llar d’infants Ajuntament de Balaguer. Per decret d’alcaldia núm. 117 de data 20 d’agost de 2018 es va acord...    [ llegir més ]


(21-08-2018) Edicte delegació alcalde i alcaldessa accidental
EDICTE Per  Decret d’Alcaldia núm. 724, de 21 d’agost de 2018, s’ha resolt delegar durant període de vacances, el quart tinent d’alcalde de l’Aj...    [ llegir més ]


(01-08-2018) Anunci de l'aprovació inicial del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018.
ANUNCI    Acord del Ple de l'Ajuntament de Balaguer pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2018.       ...    [ llegir més ]


(26-07-2018) Edicte d'aprovació de les bases de la convocatòria de professors de música en les especialitats de piano i percussió.
Edicte   Bases convocatòria professors de música en les especialitats de piano i percussió.   Per decret d’alcaldia núm. 105 de data 23 d...    [ llegir més ]


(16-07-2018) Edicte d'aprovació de les bases convocatòria educador/a de Llar d'infants Ajuntament de Balaguer.
Bases convocatòria educador/a de Llar d’infants Ajuntament de Balaguer.   Per decret d’alcaldia núm. 100 de data 12 de juliol de 2018 es va acordar:  ...    [ llegir més ]


(10-07-2018) Edicte d'aprovació de les bases convocatòria assessor jurídic
Edicte Bases convocatòria Assessor Jurídic Ajuntament de Balaguer. Per decret d’alcaldia núm. 602 de data 5 de juliol de 2018 es va acordar: “… ...    [ llegir més ]


(29-06-2018) Aprovació definitiva de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) de l'Escola Municipal de Música de Balaguer
EDICTE Aprovació definitiva de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 ...    [ llegir més ]


(21-06-2018) Edicte aprovació definitiva modificació ordenança fiscal núm. 36A
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 26 d’abril de 2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fisc...    [ llegir més ]


(11-06-2018) Edicte de referència al DOGC sobre l'aprovació definitiva del reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació definitiva del reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió ordi...    [ llegir més ]


(11-06-2018) Edicte de referència al DOGC sobre l'aprovació definitiva del reglament de cessió d’edificis municipals
EDICTE Edicte sobre aprovació definitiva del reglament de cessió d’edificis municipals L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 28 de mar&ccedi...    [ llegir més ]


(05-06-2018) Edicte d'aprovació definitiva del reglament de cessió d'edificis municipals
EDICTE Aprovació definitiva del reglament de cessió d’edificis municipals. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 2018,...    [ llegir més ]


(05-06-2018) Aprovació definitiva del reglament general per a la utilització d'instal·lacions esportives municipals de Balaguer
EDICTE Aprovació definitiva del reglament general per a la utilització d’instal•lacions esportives municipals de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió ...    [ llegir més ]


(04-06-2018) Edicte llistat provisional admesos i exclosos convocatòria economista
EDICTE Per Decret d’Alcaldia núm. 462 de data 4 de juny de 2018, en relació a la provisió  d’una plaça de tècnic/a superior, de l’escal...    [ llegir més ]


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat