Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS

Tauler d'anuncis anteriors al 20 de maig de 2019


(13-05-2019) Edicte d'aprovació de la llista provisional d'admesos, exclosos, Tribunal Qualificador i convocatòria de les proves d'una plaça d'encarregat de brigada d'obres i serveis per promoció interna
Edicte d’aprovació de la llista provisional d’admesos, exclosos, Tribunal Qualificador i convocatòria de les proves d’una plaça d’encarregat de brigada ...    [ llegir més ]


(09-05-2019) Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3/2019 Ajuntament de Balaguer
ANUNCI Expedient 647/2019 –Modificació de Crédit 3/2019 de l’Ajuntament de Balaguer; aprovació inicial i exposició pública. En data 7 de maig ...    [ llegir més ]


(09-05-2019) Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2/2019 IMPIC
ANUNCI Expedient 655/2019 –Modificació de Crédit 2/2019 de l’IMPIC; aprovació inicial i exposició pública. En data 7 de maig de 2019, el Ple e...    [ llegir més ]


(06-05-2019) Edicte d'aprovació de padrons fiscals i període de cobrament en voluntària
EDICTE Aprovació de padrons fiscals i periode de cobrament en voluntària Per decret d’Alcaldia núm. 489/2019 de dia 30 d’abril de 2019, ha estat aprovat el ...    [ llegir més ]


(02-05-2019) Edicte d'aprovacio del padró fiscal de la taxa per gestió de residus corresponent al 2019 i període de cobrament en voluntària.
EDICTE APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS CORRESPONENT AL 2019 I PERÍODE DE COBRAMENT EN VOLUNTÀRIA. Per decret d'Alcaldia n&...    [ llegir més ]


(25-04-2019) Edicte dels resultats finals del procés de selecció d’un auxiliar de turisme
EDICTE Resultats finals del procés de selecció d’un auxiliar de turisme de l’ Institut Municipal de Progrés i Cultura, organisme autònom de l’Ajunt...    [ llegir més ]


(23-04-2019) Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal núm. 39 Taxa per la prestació de serveis i activitats esportives, lúdiques i d’oci
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del 28 de febrer de 2019, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que ...    [ llegir més ]


(16-04-2019) Edicte del resultat final del procés de selecció d’un tècnic/a d’esports de l’Ajuntament de Balaguer
EDICTE Resultat final del procés de selecció d’un tècnic/a d’esports de l’ Ajuntament de Balaguer. Per decret d’alcaldia núm. 441 de data...    [ llegir més ]


(02-04-2019) Edicte d'aprovació inicial de la modificació del reglament del CEI
EDICTE Aprovació inicial de la modificació del reglament del Centre d’Empreses Innovadores (CEI). L’Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celeb...    [ llegir més ]


(02-04-2019) Edicte d'aprovació inicial de la modificació del reglament del CESET
EDICTE Aprovació inicial de la modificació del reglament del Centre Estratègic de Suport Empresarial de Balaguer (CESET). L’Ajuntament de Balaguer, en sessi&oacut...    [ llegir més ]


(02-04-2019) Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenanes Fiscals núm. 45 i 46
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 28 de març de 2019 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les o...    [ llegir més ]


(02-04-2019) Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal núm 44
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del 28 de març de 2018, va acordar aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals ...    [ llegir més ]


(01-04-2019) Edicte d'aprovació del Padró de l'aigua del 4t.Trimestre del 2018
EDICTE APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D’AIGUA I CANON D’AIGUA CORRESPONENT AL 4t.TRIMESTRE DE 2018 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTÀRIA. Per decret...    [ llegir més ]


(28-03-2019) Aprovació definitiva de les bases reguladores d'arranjament de les façanes del centre històric de Balaguer
EDICTE L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 31 de gener de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores per l’arranjament de façanes al centre hi...    [ llegir més ]


(27-03-2019) Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 2/2019 de l'Ajuntament de Balaguer
Edicte sobre aprovació definitiva MC 2/19 de l’Ajuntament de Balaguer. L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment l&rsq...    [ llegir més ]


(27-03-2019) Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1/2019 de l'IMPIC
Edicte sobre aprovació definitiva MC 1/19 de l’IMPIC. L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT N&Ua...    [ llegir més ]


(26-03-2019) Edicte bases convocatòria d’una plaça d’encarregat brigada d’obres i serveis pel sistema de promoció interna
EDICTE Bases convocatòria d’una plaça d’encarregat brigada d’obres i serveis pel sistema de promoció interna. Per decret d’alcaldia núm. ...    [ llegir més ]


(21-03-2019) Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal núm. 33. Taxa per la utilització d'edificis municipals i el seu utillatge.
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del 31 de gener de 2019, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a...    [ llegir més ]


(05-03-2019) Edicte d'aprovació inicial de la MC 1/2019 IMPIC
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial MC 1/2019 Impic. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT N&U...    [ llegir més ]


(05-03-2019) Edicte aprovació inicial MC 2/2019 del pressupost de l'Ajuntament de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial MC 2/2019 Ajuntament de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment l&rs...    [ llegir més ]


(05-03-2019) Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 28 de febrer de 2019 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordena...    [ llegir més ]


(28-02-2019) Edicte aprovació bases Auxiliar Turisme
EDICTE Bases convocatòria Auxiliar de Turisme de l’Institut Municipal de Progrès i Cultura (IMPiC), organisme autònom de l’Ajuntament de Balaguer. Per decre...    [ llegir més ]


(28-02-2019) Edicte aprovació bases Auxiliar Emissora
EDICTE Bases convocatòria auxiliar emissora de l’Institut Municipal de Progrès i Cultura (IMPiC), organisme autònom de l’Ajuntament de Balaguer. Per decret ...    [ llegir més ]


(22-02-2019) Edicte d'aprovació del padró fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l'any 2019 i periode de cobrament en voluntària
EDICTE APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA CORRESPONENT A L’ANY 2019 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per dec...    [ llegir més ]


(11-02-2019) Edicte aprovació bases tècnic joventut
EDICTE Bases convocatòria tècnic/a de joventut de l’Institut Municipal de Progrès i Cultura (IMPiC), òrgan depenent de l’Ajuntament de Balaguer. Per ...    [ llegir més ]


(11-02-2019) Edicte, anunci admesos i exclosos convocatòria dues places funcionari administratiu promoció interna
EDICTE Per Decret d’Alcaldia núm. 148 de data 7 de febrer i núm. 151 de 8 de febrer de 2019, en relació a la provisió  de dues places de funcionari admini...    [ llegir més ]


(11-02-2019) Edicte, anunci admesos i exclosos convocatòria d'una plaça de funcionari administratiu promoció interna
EDICTE Per Decret d’Alcaldia núm. 149 de data 7 de febrer de 2019, en relació a la provisió  d’una plaça de funcionari administratiu promoció...    [ llegir més ]


(01-02-2019) APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES D'ARRANJAMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC
EDICTE Aprovació inicial de les Bases reguladores per l’arranjament de façanes al centre històric de Balaguer. L’Ajuntament de Balaguer, en sessió or...    [ llegir més ]


(01-02-2019) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 33 I 44
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 31 de gener de 2019 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenan...    [ llegir més ]


(09-01-2019) Edicte Oferta Pública d'Ocupació 2018
EDICTE Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018. Per Decret d’Alcaldia núm. 1266 de data 21 de desembre de 2018, s&rsquo...    [ llegir més ]


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat