TAULELL
D'ANUNCIS

Taulell d'anuncis


Els edictes referents a urbanisme es troben a l'apartat d'urbanisme

Els edictes referents a ocupació es troben a l'apartat d'ocupació


(21-09-2018) Edicte d’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms i les plantilles de personal per a l’exercici 2018
EDICTE L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 31 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2018. Atè...    [ llegir més ]


(24-08-2018) Edicte d’aprovació de les bases per a la convocatoria d’auxiliars d’educació infantil
EDICTE Bases convocatòria auxiliar educador/a de Llar d’infants Ajuntament de Balaguer. Per decret d’alcaldia núm. 117 de data 20 d’agost de 2018 es va acord...    [ llegir més ]


(21-08-2018) Edicte delegació alcalde i alcaldessa accidental
EDICTE Per  Decret d’Alcaldia núm. 724, de 21 d’agost de 2018, s’ha resolt delegar durant període de vacances, el quart tinent d’alcalde de l’Aj...    [ llegir més ]


(01-08-2018) Anunci de l'aprovació inicial del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018.
ANUNCI    Acord del Ple de l'Ajuntament de Balaguer pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2018.       ...    [ llegir més ]


(26-07-2018) Edicte d'aprovació de les bases de la convocatòria de professors de música en les especialitats de piano i percussió.
Edicte   Bases convocatòria professors de música en les especialitats de piano i percussió.   Per decret d’alcaldia núm. 105 de data 23 d...    [ llegir més ]


(16-07-2018) Edicte d'aprovació de les bases convocatòria educador/a de Llar d'infants Ajuntament de Balaguer.
Bases convocatòria educador/a de Llar d’infants Ajuntament de Balaguer.   Per decret d’alcaldia núm. 100 de data 12 de juliol de 2018 es va acordar:  ...    [ llegir més ]


(10-07-2018) Edicte d'aprovació de les bases convocatòria assessor jurídic
Edicte Bases convocatòria Assessor Jurídic Ajuntament de Balaguer. Per decret d’alcaldia núm. 602 de data 5 de juliol de 2018 es va acordar: “… ...    [ llegir més ]


(29-06-2018) Aprovació definitiva de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) de l'Escola Municipal de Música de Balaguer
EDICTE Aprovació definitiva de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 ...    [ llegir més ]


(21-06-2018) Edicte aprovació definitiva modificació ordenança fiscal núm. 36A
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 26 d’abril de 2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fisc...    [ llegir més ]


(11-06-2018) Edicte de referència al DOGC sobre l'aprovació definitiva del reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació definitiva del reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió ordi...    [ llegir més ]


(11-06-2018) Edicte de referència al DOGC sobre l'aprovació definitiva del reglament de cessió d’edificis municipals
EDICTE Edicte sobre aprovació definitiva del reglament de cessió d’edificis municipals L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 28 de mar&ccedi...    [ llegir més ]


(05-06-2018) Edicte d'aprovació definitiva del reglament de cessió d'edificis municipals
EDICTE Aprovació definitiva del reglament de cessió d’edificis municipals. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 2018,...    [ llegir més ]


(05-06-2018) Aprovació definitiva del reglament general per a la utilització d'instal·lacions esportives municipals de Balaguer
EDICTE Aprovació definitiva del reglament general per a la utilització d’instal•lacions esportives municipals de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió ...    [ llegir més ]


(04-06-2018) Edicte llistat provisional admesos i exclosos convocatòria economista
EDICTE Per Decret d’Alcaldia núm. 462 de data 4 de juny de 2018, en relació a la provisió  d’una plaça de tècnic/a superior, de l’escal...    [ llegir més ]


(04-06-2018) Nomenament tribunal qualificador convocatòria Policia Local Guàrdia Urbana de Balaguer
EDICTE Per Decret d’alcaldia núm. 461 de 4 de juny de 2018 en relació a la convocatòria de 4 places de policia local Guàrdia Urbana de Balaguer, de les quals t...    [ llegir més ]


(04-06-2018) Edicte d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal núm. 33 Taxa per la utilització d'edificis municipals i el seu utillatge
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 31 de maig de 2018 va acordar : Primer.- Aprovar provisionalment la modificació i/o inclusi&oa...    [ llegir més ]


(28-05-2018) Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4/2018 Ajuntament de Balaguer
Edicte sobre aprovació definitiva MC 4/18 de l’AJUNTAMENT DE BALAGUER. L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 26 d’abril de 2018, va aprovar inicialment l...    [ llegir més ]


(18-05-2018) Edicte de rectificació de l’edicte d’aprovació del llistat provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de Policia Local de Balaguer
EDICTE Edicte de rectificació de l’edicte d’aprovació del llistat provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de Policia Local de Balaguer. Al B...    [ llegir més ]


(18-05-2018) Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 27a, 27b i 33
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 28 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fis...    [ llegir més ]


(16-05-2018) Edicte d'aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos convocatòria Policia Local
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia núm. 66 de data 15 de maig de 2018, en relació a la provisión de quatre places de policia local, a cobrir, 3 pel torn lliure i 1 pel sist...    [ llegir més ]


(03-05-2018) Edicte d'aprovació del padró fiscal de la taxa per gestió de residus corresponent a l'any 2018 i període de cobrament en voluntària
EDICTE APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER GESTIO DE RESIDUS CORRESPONENT DE L’ANY 2018 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per decret d'Alcaldia núm.343/2018 de di...    [ llegir més ]


(02-05-2018) Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm 36A
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 26 d’abril de 2018 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les or...    [ llegir més ]


(02-05-2018) Aprovació inicial de la MC 4/2018 Ajuntament de Balaguer
EDICTE L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 26 d’abril de 2018, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 4/2018 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈD...    [ llegir més ]


(25-04-2018) Aprovació definitiva del Pla de Protecció Civil de Balaguer, DUPROCIM
EDICTE L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2018, va aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil de Balaguer, DUPROCIM. Aquest acord, v...    [ llegir més ]


(24-04-2018) Edicte d'aprovació definitiva del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms
EDICTE L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2018, va aprovar inicialment el codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Balag...    [ llegir més ]


(24-04-2018) Edicte de rectificació de l’edicte d’aprovació de les bases de la convocatòria de tècnic/a superior economista
EDICTE Edicte de rectificació de l’edicte d’aprovació de les bases de la convocatòria de tècnic/a superior economista. Per Decret d’Alcaldia n&...    [ llegir més ]


(24-04-2018) Edicte d'aprovació de padrons fiscals i període de cobrament en voluntària
Per decret d’Alcaldia núm. 303/2018 de dia 20 d’abril de 2018, ha estat aprovat el padró fiscal de GUALS I ENTRADES DE VEHICLES  A TRAVÉS DE LES VORERES corres...    [ llegir més ]


(20-04-2018) Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 37
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 22 de febrer de 2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals ...    [ llegir més ]


(17-04-2018) Edicte d'aprovació definitiva de la modificació ordenança fiscal núm. 44
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 22 de febrer de 2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals ...    [ llegir més ]


(13-04-2018) Edicte d'aprovació de les bases convocatòria economista
Per decret d’alcaldia núm. 274 de data 11 d’abril de 2018 es va acordar: “… Vistes les bases per regular el procés selectiu per a la cobertura, per sist...    [ llegir més ]


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat