Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS

Tauler d'anuncis


Els edictes referents a urbanisme es troben a l'apartat d'urbanisme

Els edictes referents a ocupació es troben a l'apartat d'ocupació


(21-03-2019) Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal núm. 33. Taxa per la utilització d'edificis municipals i el seu utillatge.
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del 31 de gener de 2019, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a...    [ llegir més ]


(05-03-2019) Edicte d'aprovació inicial de la MC 1/2019 IMPIC
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial MC 1/2019 Impic. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT N&U...    [ llegir més ]


(05-03-2019) Edicte aprovació inicial MC 2/2019 del pressupost de l'Ajuntament de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial MC 2/2019 Ajuntament de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment l&rs...    [ llegir més ]


(05-03-2019) Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 39
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 28 de febrer de 2019 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordena...    [ llegir més ]


(28-02-2019) Edicte aprovació bases Auxiliar Turisme
EDICTE Bases convocatòria Auxiliar de Turisme de l’Institut Municipal de Progrès i Cultura (IMPiC), organisme autònom de l’Ajuntament de Balaguer. Per decre...    [ llegir més ]


(28-02-2019) Edicte aprovació bases Auxiliar Emissora
EDICTE Bases convocatòria auxiliar emissora de l’Institut Municipal de Progrès i Cultura (IMPiC), organisme autònom de l’Ajuntament de Balaguer. Per decret ...    [ llegir més ]


(22-02-2019) Edicte d'aprovació del padró fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l'any 2019 i periode de cobrament en voluntària
EDICTE APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA CORRESPONENT A L’ANY 2019 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per dec...    [ llegir més ]


(11-02-2019) Edicte aprovació bases tècnic joventut
EDICTE Bases convocatòria tècnic/a de joventut de l’Institut Municipal de Progrès i Cultura (IMPiC), òrgan depenent de l’Ajuntament de Balaguer. Per ...    [ llegir més ]


(11-02-2019) Edicte, anunci admesos i exclosos convocatòria dues places funcionari administratiu promoció interna
EDICTE Per Decret d’Alcaldia núm. 148 de data 7 de febrer i núm. 151 de 8 de febrer de 2019, en relació a la provisió  de dues places de funcionari admini...    [ llegir més ]


(11-02-2019) Edicte, anunci admesos i exclosos convocatòria d'una plaça de funcionari administratiu promoció interna
EDICTE Per Decret d’Alcaldia núm. 149 de data 7 de febrer de 2019, en relació a la provisió  d’una plaça de funcionari administratiu promoció...    [ llegir més ]


(01-02-2019) APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES D'ARRANJAMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC
EDICTE Aprovació inicial de les Bases reguladores per l’arranjament de façanes al centre històric de Balaguer. L’Ajuntament de Balaguer, en sessió or...    [ llegir més ]


(01-02-2019) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 33 I 44
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 31 de gener de 2019 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenan...    [ llegir més ]


(09-01-2019) Edicte Oferta Pública d'Ocupació 2018
EDICTE Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018. Per Decret d’Alcaldia núm. 1266 de data 21 de desembre de 2018, s&rsquo...    [ llegir més ]


(03-01-2019) Edicte d'aprovació del Padró de l'aigua del 3r.Trimestre del 2018
EDICTE APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D’AIGUA I CANON D’AIGUA CORRESPONENT AL 3r.TRIMESTRE DE 2018 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per decret d'...    [ llegir més ]


(28-12-2018) Edicte referent a l'aprovació del calendari fiscal per a l’any 2019
EDICTE L'Ajuntament de Balaguer en sessió Plenària del dia de  27 de desembre de 2018,  va aprovar per l'any 2019, el calendari  de pagament de tribut...    [ llegir més ]


(18-12-2018) Aprovació definitiva de la modificació de les orenances fiscals núm 37 i 44
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 25 d’octubre de 2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fi...    [ llegir més ]


(12-12-2018) Edicte comissió especial de comptes exercici 2017
EDICTE En compliment del que disposa l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i u...    [ llegir més ]


(10-12-2018) Edicte d'aprovació inicial ordenança de grafits i pintures murals de l'Ajuntament de Balaguer
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 29 de novembre de 2018 va acordar : Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Grafits ...    [ llegir més ]


(29-11-2018) Edicte d’aprovació definitiva del protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral, a l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms
EDICTE Aprovació definitiva del Protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral. L’Ajuntament Ple,...    [ llegir més ]


(29-10-2018) Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics núm. 37 i núm. 44
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 25 d’octubre de 2018 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ...    [ llegir més ]


(08-10-2018) Edicte d'aprovació del Padró del Cementiri Municipal any 2018
EDICTE APROVACIO DE PADRONS FISCALS I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA Per decret d'Alcaldia núm. 885 de data 05-10-2018, ha estat aprovat el padró fiscal de concepte ta...    [ llegir més ]


(05-10-2018) Edicte convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats esportives de Balaguer
EDICTE Per Decret d’Alcaldia número 886, de data 5 d’octubre de 2018, s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats esportives...    [ llegir més ]


(03-10-2018) Edicte d'aprovació inicial del protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral, a l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms
EDICTE Aprovació inicial del protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral, a l’Ajuntament de Balagu...    [ llegir més ]


(02-10-2018) Edicte d'aprovació del padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua corresponent al 2n trimestre de 2018 i període de cobrament en voluntària
EDICTE APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D’AIGUA I CANON D’AIGUA CORRESPONENT AL 2n.TRIMESTRE DE 2018 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per decret d'...    [ llegir més ]


(01-10-2018) Anunci de convocatòria de subvencions
INSTITUT MUNICIPAL PROGRÉS I CULTRA BALAGUER (IMPIC) Anunci de convocatòria de subvencions Per Decret de la Presidència de l’IMPIC núm. 139/2018, de 25 de ...    [ llegir més ]


(28-09-2018) Edicte d'aprovació bases convocatòria dues places de funcionari administratiu promoció interna
Edicte Bases convocatòria de dos places de funcionari administratiu promoció interna. Per decret d’alcaldia núm. 803 de data 18 de setembre de 2018 es va acordar:...    [ llegir més ]


(28-09-2018) Edicte d'aprovació bases convocatòria d’una plaça de funcionari administratiu promoció interna
Edicte Bases convocatòria d’una plaça de funcionari administratiu promoció interna. Per decret d’alcaldia núm. 802 de data 18 de setembre de 2018 es ...    [ llegir més ]


(26-09-2018) Edicte d'aprovació de les bases convocatòria peó recollida escombraries de l’Ajuntament de Balaguer
EDICTE Bases convocatòria peó recollida escombraries de l’Ajuntament de Balaguer. Per decret d’alcaldia núm. 838 de data 26 de setembre de 2018 es va acorda...    [ llegir més ]


(21-09-2018) Edicte d’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms i les plantilles de personal per a l’exercici 2018
EDICTE L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 31 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2018. Atè...    [ llegir més ]


(24-08-2018) Edicte d’aprovació de les bases per a la convocatoria d’auxiliars d’educació infantil
EDICTE Bases convocatòria auxiliar educador/a de Llar d’infants Ajuntament de Balaguer. Per decret d’alcaldia núm. 117 de data 20 d’agost de 2018 es va acord...    [ llegir més ]


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat