Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
16-05-2018

Edicte d'aprovaciˇ provisional de la llista d'admesos i exclosos convocat˛ria Policia Local

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia núm. 66 de data 15 de maig de 2018, en relació a la provisión de quatre places de policia local, a cobrir, 3 pel torn lliure i 1 pel sistema de mobilitat horitzontal, enquadrades en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, nivell 16,  s’ha acordat:

Primer.- Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos.

Segon.- Atorgar un termini de deu dies a comptar des de la publicació d’aquesta Resolució al BOP,  a la pàgina Web de l’Ajuntament per tal d’esmenar les mancances o acompanyar els documents preceptius que hagin motivat la no admissió. De no presentar-se cap reclamació, la llista serà elevada a definitiva de forma automàtica.

Tercer.- Aprovar la composició dels membres del tribunal , dia, hora i lloc de les proves, i  notificar-los aquest acord junt amb les bases de la convocatòria perquè en prenguin coneixement.

.

ANNEX 1


Llistat provisional Admesos / Exclosos  Concurs-Oposició:

Atorgar un termini de deu dies a comptar des de la publicació d’aquesta Resolució a la pàgina Web de l’Ajuntament per tal d’esmenar les mancances o acompanyar els documents preceptius que hagin motivat la no admissió. De no presentar-se cap reclamació, la llista serà elevada a definitiva de forma automàtica.

COGNOMS I NOM

ADMÈS / EXCLÒS

 

MOTIU EXCLUSIÓ

ABELLO RODRIGUEZ, VICTOR

ADMÈS

 

ALCANTARA RODRIGUEZ, JOAN

ADMÈS

 

ALFARO CASCALES, CARLOS JOSE

ADMÈS

 

ANTÓN MENA, JESÚS

ADMÈS

 

AROCA NAVARRO, SERGIO

ADMÈS

 

ARRIAZU PEREZ, VICTOR

ADMÈS

 

BADIA BURGUES, ALBERT

EXCLÒS

MANCA DOCUMENTACIÓ

BALAGUERO IBAÑEZ, JORDI

ADMÈS

 

BARBAT SERRA, ENRIC

ADMÈS

 

BENITO GARCIA, ADRIÀ

ADMÈS

 

BOUDAOUA RIFI-LOFTI, SABAH

ADMÈS

 

CABALLE MERLOS, ABEL

ADMÈS

 

CACERES GOMEZ, RAUL

ADMÈS

 

CAMARASA NOGUÉS, EDUARD

ADMÈS

 

CANO MESA, MANUEL

ADMÈS

 

CANO SANCHEZ, ANTONI

ADMÈS

 

CARRASCO DARIAS, HECTOR

ADMÈS

 

CARRASCO DARIAS, RAUL

ADMÈS

 

CASTILLO CAMPAS, GERARD

ADMÈS

 

CEBAMANOS BECERRIL, JORGE

ADMÈS

 

CLEDERA PEREZ, ANTONIO

ADMÈS

 

CHIVA RIVERA, SERGIO

ADMÈS

 

DARIAS RODRIGUEZ, VICTOR

ADMÈS

 

DIAZ SABATA, ANDREU JOSEP

ADMÈS

 

DIEZ VILAS, GABRIEL

ADMÈS

 

DOMINGUEZ BONILLA, JOSE

ADMÈS

 

DOMINGO SERRA, RUBEN MANUEL

ADMÈS

 

DURANY CAJA, CARLES JOAN

ADMÈS

 

ESTEVE NEGRE, GERARD

ADMÈS

 

FIGUEREDO PARISE, RENE

ADMÈS

 

FONTANALS RIBES, FRAN

ADMÈS

 

FORCADES SOLÀ, XAVIER

ADMÈS

 

FORNIER SOSA, ESTEBAN

ADMÈS

 

GALLIFA VIÑEGLA, SERGI AITOR

ADMÈS

 

GARCIA FERNANDEZ, ADRIAN

ADMÈS

 

GARCIA HERNANDEZ, ADRIÀ

ADMÈS

 

GARCIA-CASTRILLON XAM-MAR, ALEJANDRO

ADMÈS

 

GOMEZ PUJOL, JUAN CARLOS

ADMÈS

 

GOMEZ ZAMORA, MONTSERRAT

ADMÈS

 

GONZALEZ SANCHEZ, JORDI

ADMÈS

 

GUILLEN CLARISO, RUBEN

ADMÈS

 

JIMENEZ ALCAZAR, MARC

ADMÈS

 

JOVE RIART, FRANCESC

ADMÈS

 

LESAN PUJOL, JORDI

ADMÈS

 

LOPEZ MILLAN, DANIEL

ADMÈS

 

LOPEZ FARRENY, SILVIA

ADMÈS

 

LOPEZ OLIVERA, FRANCISCO

ADMÈS

 

LOPEZ POMBO, ALFONSO

ADMÈS

 

LOPEZ TIDOR, RAMON

ADMÈS

 

LUPON BARRERA, DANIEL

ADMÈS

 

MARTIN GONZALEZ, EDGAR

ADMÈS

 

MARTINEZ ECHEVARRIA, SANDRA

ADMÈS

 

MARTINEZ OLLE, FELIX

ADMÈS

 

MITJANA LLEVOT, KEVIN

ADMÈS

 

MONGUILOD ROMERO, JOSE MARIA

ADMÈS

 

MORENO MILLAN, SERGI

ADMÈS

 

NOUMRI COCA, OMAR

ADMÈS

 

OLIVE RAMOS, GEORGINA

ADMÈS

 

ORTEGA SERRANO, CHRISTIAN

ADMÈS

 

ORTIZ CALVET, MANUEL

ADMÈS

 

PAGA MARGALEF, IVAN

ADMÈS

 

PAMIES CARMONA, NOEMI

ADMÈS

 

PARIS CASTILLA, PABLO

ADMÈS

 

PEÑA SANTIVIERI, AARON

ADMÈS

 

PEREZ ARCOS, JOSE ANTONIO

ADMÈS

 

PEREZ FUENTES, CARLOS

ADMÈS

 

PLATAS VARET, ALEJANDRO

ADMÈS

 

POSINO GARRETA, MERITXELL

ADMÈS

 

PUJOL GOMEZ, IVAN

ADMÈS

 

PICOY CUGAT, DAVID

ADMÈS

 

QUERALT MITJANS, DAVID

ADMÈS

 

REIG MILLA, DAVID

ADMÈS

 

REINA GARRUCHO, JAVIER

ADMÈS

 

RIOS ROSSELLO, MARCOS

ADMÈS

 

ROCA BONELL, VICENÇ

ADMÈS

 

RODRIGUEZ BARBERI, PERE

ADMÈS

 

RODRIGUEZ MARTINEZ, IRENE

ADMÈS

 

ROMAN CHARLES, LUIS

ADMÈS

 

RUANO GUITERREZ, VICENTE

ADMÈS

 

SANCHEZ SANTIAGO, ALEJANDRO

ADMÈS

 

SEGUI CHAVARRIA, INGRID

ADMÈS

 

SERRA I DEMIQELS, GUILLEM

ADMÈS

 

SESEÑA CLIVILLE, DAVID

ADMÈS

 

SOBREVALS VALLS, JAUME

ADMÈS

 

TARROJA GONZALEZ, SERGI

ADMÈS

 

VILALTA LUCAS, JOAN FRANCESC

ADMÈS

 

VISA VILALTA, EDGAR

ADMÈS

 

VRANCEANU STANCULESCU, DRAGOS A.

ADMÈS

 

ZARAGOZA CARRASCO, SERGIO

ADMÈS

 

 

TRIBUNAL:

 

- President:         

 Titular:   Josep M. Camarasa Ricart

Suplent: Carles Gallart Escribà

 

 - Vocals:

 ·         Funcionari de l’Ajuntament de Balaguer:

                Titular:   Lluís Serena Buetas 

                Suplent: Santiago Font Pi

 

 ·         Tècnic especialitzat designat per la Corporació:

                Titular:   Joan Josep Martínez Mateos

                Suplent: Josep Ibarz Almenara

 

 ·         Tècnic especialitzat designat per la Corporació:

                Titular:   Alfons López Gómez

                Suplent: Eduard Cosculluela Guixé

 

·         Tècnic Designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya:

                Titular:   Joan Martínez Sánchez

                Suplent: Jordi Palau Barril

 

·         Tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya:

                Titular:   Raül Portella Fontova

                Suplent: Jordi Azuara Casadas

 

- Secretària

  Titular:   Carme Coderch Gaza o funcionari/a en qui delegui que tindrà veu i vot

 

 

CONVOCATÒRIA:

 

DIA                                                        Dimarts, 5 de juny de 2018

HORA                                                   08.00 hores        

LLOC                                                    Pavelló poliesportiu (carrer Urgell, 96 )

ORDRE DE LES PROVES               1. Aptitud física

                                                               2. Coneixements de llengua catalana

                                                               (queden exempts els aspirants que han acreditat tenir el certificat)

                                                               3. Cultura general

                                                               4. Prova teòrica

                                                              

 

NOTA: en principi la totalitat de les proves es realitzarà el dia 5 de juny, en cas que no hi hagi temps suficient el tribunal determinarà lloc, dia i hora per a la finalització de les mateixes.

 

ANNEX 2

 Llistat provisional Admesos / Exclosos -Mobilitat Horitzontal-:

Atorgar un termini de deu dies a comptar des de la publicació d’aquesta Resolució a la pàgina Web de l’Ajuntament per tal d’esmenar les mancances o acompanyar els documents preceptius que hagin motivat la no admissió. De no presentar-se cap reclamació, la llista serà elevada a definitiva de forma automàtica.

 

COGNOMS I NOM

ADMÈS / EXCLÒS

CAMARASA NOGUÉS, EDUARD

ADMÈS

MORENO MILLAN, SERGI

ADMÈS

SOBREVALS VALLS, JAUME

ADMÈS

 

TRIBUNAL:

- President:   

 Titular:             Josep M. Camarasa Ricart

Suplent:          Carles Gallart Escribà

 

- Vocals:


·         Funcionari de l’Ajuntament de Balaguer:

            Titular:             Lluis Serena Buetas 

            Suplent:          Santiago Font Pi

 

·         Tècnic especialitzat designat per la Corporació:

            Titular:             Joan Josep Martínez Mateos

            Suplent:          Josep Ibarz Almenara

 

·         Tècnic especialitzat designat per la Corporació:

            Titular:             Alfons López Gómez

            Suplent:          Eduard Cosculluela Guixé

 

·         Tècnic Designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya:

            Titular:             Joan Martínez Sánchez

            Suplent:          Jordi Palau Barril

 

·         Tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya:

            Titular:             Raül Portella Fontova

            Suplent:          Jordi Azuara Casadas


- Secretària


Titular:             Carme Coderch Gaza o funcionari/a en qui delegui que tindrà veu i vot

 

CONVOCATÒRIA:

 

DIA                                         Dimarts, 5 de juny de 2018

 

HORA                                    08.00 hores   

 

LLOC                                     Pavelló polisportiu (carrer Urgell, 96 )

 

ORDRE DE LES PROVES  1. Aptitud física

                                               2. Coneixements de llengua catalana

                                               (queden exempts els aspirants que han acreditat tenir el certificat)

                                               3. Prova de coneixements professionals

 

NOTA: en principi la totalitat de les proves es realitzarà el dia 5 de juny, en cas que no hi hagi temps suficient el tribunal determinarà lloc, dia i hora per a la finalització de les mateixes.

 

Balaguer, 16 de maig de 2018.

L’Alcalde

Signat: Jordi Ignasi Vidal i Giné

Data de publicació: 16-05-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat