Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
29-06-2018

Aprovació definitiva de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) de l'Escola Municipal de Música de Balaguer

EDICTE

Aprovació definitiva de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de juny de 2018, va aprovar definitivament les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

Es per això que es publica el text íntegre que consta a l’annex en el Butlletí Oficial de la Província, que no produirà efectes jurídics mentre no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la publicació.

Contra aquest acord, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació al BOP.

 

Balaguer, 28 de juny de 2018.


L’Alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 29-06-2018

 

ANNEX
- Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat