Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
01-10-2018

Anunci de convocat˛ria de subvencions

INSTITUT MUNICIPAL PROGRÉS I CULTRA BALAGUER (IMPIC)

Anunci de convocatòria de subvencions

Per Decret de la Presidència de l’IMPIC núm. 139/2018, de 25 de juliol, i Decret de rectificació núm. 142/2018 de 26 de setembre,  s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals de l’exercici 2018, de l’Institut Municipal Progrés i Cultura, amb la determinació dels crèdits i terminis següents:

1. Crèdit disponible per a l’atorgament dels ajuts

AJUTS A SERVEIS I ACTIVITATS EN PROMOCIÓ CULTURAL CRÈDIT PRESSUPOSTARI

Aplicació pressupostària 3340 48000…………………………………………………………………………….40.000 euros

2. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació i admissió de sol•licituds referents als ajuts esmentats serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP de Lleida de la present convocatòria.

Les bases reguladores corresponents i els models normalitzats per a la presentació de sol·licituds estan a disposició dels interessas als Serveis Administratius (Ajuntament de Balaguer, plaça Mercadal, núm. 1), a l’edifici de l’IMPIC, (carrer Àngel Guimerà, núm. 3, de Balaguer) i a la pàgina web www.balaguer.cat.

 

Balaguer, document signat electrònicament.

El president de l’IMPIC

Data de publicació: 01-10-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat