Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
03-10-2018

Edicte d'aprovació inicial del protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’ŕmbit laboral, a l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autňnoms

EDICTE

Aprovació inicial del protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral, a l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms.

L’Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celebrada en data 27 de setembre de 2018, va aprovar inicialment el protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral, a l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms.

La qual cosa es fa pública per un termini mínim de trenta dies hàbils, a través d’un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït reclamacions, l’esmentat acord esdevindrà aprovat definitivament.

 

Balaguer, 3 d’octubre de 2018

L’Alcalde

Jordi Ignasi Vidal i Giné

 

- Annex: protocol

Data de publicació: 3-10-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat