Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
29-11-2018

Edicte d’aprovació definitiva del protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’ŕmbit laboral, a l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autňnoms

EDICTE

Aprovació definitiva del Protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral.

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 2018, va aprovar inicialment el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral, els esmentats acords van ser publicats mitjançant edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província núm. 192 de data 3 d’octubre de 2018, al diari Segre del 3 d’octubre de 2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7723 de 10 d’octubre de 2018.

Es per això que es publica el text íntegre que consta a l’annex en el Butlletí Oficial de la Província, que no produirà efectes jurídics mentre no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la publicació.

Contra aquest acord, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació al BOP.

 

Balaguer, 26 de novembre de 2018.

L’Alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

 

- Annex: Protocol

Data de publicació: 29-11-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat