Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
12-12-2018

Edicte comissió especial de comptes exercici 2017

EDICTE

En compliment del que disposa l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informat per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic el compte general de l’Ajuntament de Balaguer, corresponent a l’exercici 2017, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els qui es considerin interessats poden presentar les reclamacions, objeccions o observacions que tinguin per convenients.

 

Balaguer, 12 de desembre de 2018.

 

L’alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

 

- COMPTE GENERAL 2017 Ajuntament (pdf)

- COMPTE GENERAL ESCOLA TALLER 2017 (pdf)

- Compte general Impic 2017 (pdf)

 

Data de publicació: 12-12-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat