Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
09-01-2019

Edicte Oferta Pública d'Ocupació 2018

EDICTE

Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018.

Per Decret d’Alcaldia núm. 1266 de data 21 de desembre de 2018, s’ha acordat aprovar  l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2018, per la cobertura de les places vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Balaguer i de l’IMPIC que s’indiquen a continuació:

FUNCIONARIS DE CARRERA

G= Grup; N= Núm. de places vacants

DENOMINACIÓ

G

N

Escala

Modalitat d’accés

Procediment Selecció

 

GUÀRDIA

 

C2

3

Administració Especial

Lliure

Concurs-Oposició

 

PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT PERMANENT I DEDICACIÓ COMPLETA AJUNTAMENT DE BALAGUER

Ni= Nivell de Titulació; N= Núm. de places vacants

DENOMINACIÓ

Ni

N

Modalitat d’accés

Procediment Selecció

ADMINISTRATIU

C1

2

Lliure

Concurs-Oposició

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

C2

2

Lliure

Concurs-Oposició

ENCARREGAT BRIGADA D’OBRES I SERVEIS

C2

1

Promoció interna

Concurs-Oposició

OFICIAL OFICIS

C2

6

Lliure

Concurs-Oposició

PEÓ

AAPP

6

Lliure

Concurs-Oposició

PERSONAL DE NETEJA

AAPP

6

Lliure

Concurs-Oposició

 

PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT PERMANENT I DEDICACIÓ COMPLETA  IMPIC

Ni= Nivell de Titulació; N= Núm. de places vacants

DENOMINACIÓ

Ni

N

Modalitat d’accés

Procediment Selecció

DOCUMENTALISTA MUSEU

A2

1

Lliure

Concurs-Oposició

TECNIC DE JOVENTUT

A2

1

Lliure

Concurs-Oposició

AUXILIAR JOVENTUT

C2

1

Lliure

Concurs-Oposició

CONSERGES ESCOLES

AAPP

1

Lliure

Concurs-Oposició

CUINER/A NETEJADOR/A

E(AP)

1

Lliure

Concurs-Oposició

 

Segon.- Publicar íntegrament el present acord al DOGC, al BOP i comunicar-ho a la Direcció General d’Administració Local.

 

Balaguer, document signat electrònicament.

Data de publicació: 09-01-2019

 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat