Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
01-02-2019

APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES D'ARRANJAMENT DE LES FAÇANES DEL CENTRE HISTÒRIC

EDICTE

Aprovació inicial de les Bases reguladores per l’arranjament de façanes al centre històric de Balaguer.

L’Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celebrada en data 31 de gener de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores per l’arranjament de façanes al centre històric de Balaguer.

La qual cosa es fa pública per un termini mínim de trenta dies hàbils, a través d’un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en uns dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït reclamacions, l’esmentat acord esdevindrà aprovat definitivament.

 

Balaguer,1 de febrer de 2019.

L’Alcalde

Jordi Ignasi Vidal i Giné

Data de publicació: 01-02-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat