Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
21-03-2019

Edicte d'aprovaciˇ definitiva de l'Ordenanša Fiscal n˙m. 33. Taxa per la utilitzaciˇ d'edificis municipals i el seu utillatge.

EDICTE

L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del 31 de gener de 2019, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen.
Ordenança Fiscal núm. 33 Taxa per la utilització d’edificis municipals i el seu utillatge.

Els esmentats acords van ser publicats mitjançant edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província núm. 26 de data 6 de febrer de 2019, al diari Segre del 5 de febrer de 2019 i durant el període d’exposició pública de l’expedient  no es van presentar al•legacions,  per aquest motiu queda aprovat definitivament d’acord amb els annexes que es transcriuen a continuació.

Contra el present acord definitiu solament es pot interposar recurs contenciós administratiu de  conformitat amb l’article 19 del RDL 2/2004, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

 

Balaguer, 21 de març de 2019.

L’alcalde.
Jordi Ignasi Vidal Giné 

Data de publicació: 21-03-2019

 

ANNEX.

Ordenança Fiscal núm. 33 Taxa per la utilització d’edificis municipals i el seu utillatge.

5.- Per utilització Teatre Municipal, per dia i acte:

5.1.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre amb domicili fiscal a la ciutat de Balaguer, sense cobrament als assistents, o que el seu cobrament sigui per causes benèfiques ................................ gratuït

5.2.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, sense cobrament als assistents, o que el seu cobrament sigui per causes benèfiques ........................................................................................... 148,80 €

5.3.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre amb domicili fiscal a la ciutat de Balaguer, amb cobrament als assistents........................................................................................... ....................... 148,80 €

5.4.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, amb cobrament als assistents.........…...........446,40 €

5.5.- Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre..............................................................……... 2.366,49 €

5.6.- Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre, amb domicili fiscal a la ciutat de Balaguer, que la seva tasca estigui lligada a l’ensenyament, a la cultura i/o a la promoció de la ciutat de Balaguer i que col.labori habitualment amb actes organitzats per l’Ajuntament.............………………………….……......…….148,80 €

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat