Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
27-03-2019

Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1/2019 de l'IMPIC

Edicte sobre aprovació definitiva MC 1/19 de l’IMPIC.

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 1/2019 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE DESPESSES DE L’IMPIC, la qual cosa es va exposar al públic pel termini de 15 dies, mitjançant edicte al BOP núm. 45 de data 5 de març de 2019, durant el qual no es van presentar al•legacions i l’expedient a quedat aprovat definitivament.
 

Crèdit extraordinari

Prog

Eco

Descripció

Import

9200

13100

Retribucions administración general

36.500,00

3330

46600

Xarxa de turisme industrial de Catalunya

  1.250,00

3330

62500

Mobiliari equipaments culturals

  7.000,00

 

 

TOTAL

44.750,00 €

 

 

 

Finançament

 

 

 

Disminucions de crèdit

Prog

Eco

Descripció

Import

1520

22700

Neteja

  3.300,00

3380

20300

Lloguer maquinària, instal. i utillatge festes

  1.800,00

3340

22201

Comunicacions postals

  2.000,00

4311

22699

Despeses diverses promoció económica 

  6.250,00

4910

13100

Retribucions societat de la informació

25.000,00

4330

20200

Arrendament programa “aixequem les persianes”

  6.400,00

 

 

TOTAL

44.750,00 €

 

Balaguer, 27 de març de 2019

L’Alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 27-03-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat