Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
27-03-2019

Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 2/2019 de l'Ajuntament de Balaguer

Edicte sobre aprovació definitiva MC 2/19 de l’Ajuntament de Balaguer.

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 2/2019 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE DESPESSES DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER, la qual cosa es va exposar al públic pel termini de 15 dies, mitjançant edicte al BOP núm. 45 de data 5 de març de 2019, durant el qual no es van presentar al·legacions i l’expedient a quedat aprovat definitivament.

 

Crèdit extraordinari

Prog

Eco

Descripció

Import

1520

62200

Compra habitatges i solars

  1.500,00

1522

62200

Reformes edificis municipals

  7.000,00

2310

48014

Càrites Diocesana de la Seu d’Urgell

12.000,00

3230

48015

Associació l’Estel

10.000,00

3230

48024

Associació l’Estel –manteniment taller-

  4.000,00

3360

61900

Restauració béns patrimonials

  5.000,00

3420

62200

Inversió nova edificis Esports

  4.800,00

3420

62400

Vehicles servei d’esports

19.500,00

4190

64000

Dret d’ús aigua canal Algerri – Balaguer

10.000,00

 

 

TOTAL

73.800,00 €

 

 

 

Finançament

 

 

 

Disminucions de crèdit

Prog

Eco

Descripció

Import

1710

22799

Parcs i jardins, treballs realitzats per altres empreses

  9.000,00

1610

22501

Canon aigua

18.000,00

9200

22706

Estudis i treballs tècnics administració general

  5.300,00

9200

22799

Treballs altres empreses administració general

41.500,00

 

 

TOTAL

73.800,00 €

 

Balaguer, 27 de març de 2019

L’Alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 27-03-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat