Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
02-04-2019

Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal núm 44

EDICTE

L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del 28 de març de 2018, va acordar aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen.

Ordenança fiscal núm. 44 Preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres.

Els esmentats acords van ser publicats mitjançant edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província núm. 26 de data 6 de febrer de 2019, al diari Segre del 5 de febrer de 2019 i durant el període d’exposició pública de l’expedient  no es van presentar al•legacions,  per aquest motiu queda aprovat definitivament d’acord amb els annexes que es transcriuen a continuació.

Contra el present acord definitiu solament es pot interposar recurs contenciós administratiu de  conformitat amb l’article 19 del RDL 2/2004, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

 

Balaguer, 2 d’abril de 2019.

L’alcalde.

Data de publicació: 02-04-2019

 

ANNEX

Ordenança Fiscal núm. 44 Preu Públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres.

Afegir al catàleg de drets a percebre pel preu públic que regula aquesta ordenança:

 

 

Venda del llibre Encontats edicions dels anys 2016-2017-2018

8,00 €

Venda del llibre Encontats edicions posteriors

6,00 €

Samarretes genèriques

4,00 €

Samarretes color

5,00 €

Se'n parlave... i n'hi havie. Bruxieria al Pirineu i a les terres de Ponent

 20 €


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat