Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
02-04-2019

Edicte d'aprovació inicial de la modificació del reglament del CEI

EDICTE

Aprovació inicial de la modificació del reglament del Centre d’Empreses Innovadores (CEI).

L’Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celebrada en data 28 de març de 2018, va aprovar inicialment la modificació del reglament del Centre d’Empreses Innovadores (CEI).

La qual cosa es fa pública per un termini mínim de trenta dies hàbils mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït reclamacions, l’esmentat acord esdevindrà aprovat definitivament.

 

Balaguer,2 d’abril de 2019.

L’Alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 02-04-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat