Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
09-05-2019

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3/2019 Ajuntament de Balaguer

ANUNCI

Expedient 647/2019 –Modificació de Crédit 3/2019 de l’Ajuntament de Balaguer; aprovació inicial i exposició pública.

En data 7 de maig de 2019, el Ple extraordinari i urgent de l’Ajuntament de Balaguer va aprovar inicialment, la Modificació de Crédit núm. 3/2019 de l’Ajuntament, en els termes següents;

Taula de dades

Es sotmet aquest acord a un tràmit d’exposició pública, per un termini de 15 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovada si no es presenten reclamacions durant el termini d’exposició pública; en cas contrari, el Ple tindrà un termini d’un mes per resoldre-les.

Contra el present acte no es podrà interpossar cap tipus de recurs perquè es tracta d’un acte de tràmit no qualificat.

 

Balaguer, a la data de la signatura electrònica.

L’Alcalde

Data de publicació: 09-05-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat