Concurs de flors als balcons

CartellL’Ajuntament de Balaguer, dins del programa Treball als barris, organitza el 1r Concurs “Flors als balcons”  per tal de guarnir les botigues i els habitatges del Centre Històric i fer l’entorn més agradable. També s’inclou al concurs les cases d’altres zones de Balaguer que tinguin un jardí visible des de la via pública.

- Participants. S’establiran dues categories diferenciades: Balcons i Jardins .

- Balcons: qualsevol persona que sigui propietària o arrendatària d’un immoble situat al Centre Històric de Balaguer amb balcó o balcons que pugui ser decorat i visible des del carrer. Tots els balcons de l’habitatge formaran part de la mateixa inscripció.

- Jardins: qualsevol jardí de la ciutat visible des de la via pública.

- Termini. Els balcons i jardins hauran d’estar guarnits del 18 al 22 de juny. El jurat podrà passar qualsevol d’aquests dies per a realitzar la seva valoració.

- Inscripcions. Les inscripcions es formalitzaran del 28 de maig al 15 de juny a la consergeria de l’Ajuntament de Balaguer mitjançant una butlleta d’inscripció. Un cop formalitzada la inscripció, s’entregarà un distintiu amb un número que s’haurà de penjar en un lloc visible des del carrer per tal que el jurat pugui puntuar-lo.

La inscripció dóna dret a un descompte en plantes de temporada i de carrer en els següents establiments col·laboradors:  Floristeria Castell, Floristeria El Ram, Floristeria Estilflor, Floristeria Ginesta, Rapi Plant Floristes.

- Condicions. Qualsevol element penjant o col·locat sobre qualsevol estructura haurà d’estar perfectament fixat, per evitar que es precipiti a la via pública per culpa del vent o per qualsevol altra causa. Tot aquell balcó que presenti un possible perill serà desqualificat.

Totes les plantes i flors han de ser naturals, no s’admetrà cap planta artificial. Sí que s’admetran elements ornamentals d’altres materials.

Jurat. Estarà format per persones vinculades amb el sector de la jardineria i la floristeria i de l’organització. Les deliberacions seran secretes i inapel·lables.

Criteris de valoració. Es valoraran principalment els següents criteris: l’harmonia, el color, l’originalitat, el disseny, la varietat d’espècies així com la implicació i la trajectòria en l’ornamentació del balcó.

Premis. Ambdues categories tindran 3 premis.

  • Balcons: xecs regal de 150€, 100€ i 50€ respectivament a gastar una part en els establiments col·laboradors i l’altra part en les botigues del Centre Històric.

  • Jardins: xecs regal de 150€, 100€ i 50€ respectivament a gastar una part en els establiments col·laboradors i l’altra part en les botigues del Centre Històric.

Lliurament de premis. L’organització comunicarà el veredicte i lliurarà els guardons el dia 27 de juny de 2018 a les 20.00 hores a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

 

RUTA BALCONS [ampliar imatge]

Ruta balcons

 

 

 

RUTA JARDINS [ampliar imatge]

Ruta jardins

 

 

RESULTATS  1R CONCURS FLORS ALS BALCONS

El procediment que es va seguir és el següent:

•    El jurat tenia una graella amb l’adreça i el número del balcó/jardí (no tenien el nom de la persona propietària).

•    Cada membre del jurat va valorar els balcons/jardins individualment. Cada criteri tenia una puntuació de l'1 al 5. La puntuació màxima que podia arribar cada balcó/jardí era de 175 punts .

Un cop reunit el jurat,

•    Cada membre del jurat va anomenar els balcons/jardins que tenien major puntuació.

•    Es van unificar tots els balcons dels membres del jurat i es va procedir a valorar la llista resultant de 12 balcons. Es va fer el mateix amb els jardins i la llista resultant va ser de 15 jardins.

•    Es va sumar la puntuació obtinguda i el resultat va ser el següent.

 

BALCONS

Número del Balcó

Adreça

Puntuació total obtinguda

Classificació

33

Plaça del Pou, n9, 1r 2a

147 punts

1r PREMI

22

C/Minerva

138 punts

2n PREMI

21

C/Reguereta 19

136 punts

3r PREMI

23

Plaça Mercadal 7, 2n

130 punts

---

35

C/Miracle 22

130 punts

---

25

C/Barri Nou, 4

129 punts

---

34

C/d’Avall, 17

128 punts

---

19

C/Sant Josep 5

122 punts

---

14

Plaça Mercadal 7

120 punts

---

26

C/ Santa Anna 9

116 punts

---

16

C/Francesc Borràs, 22-26

116 punts

---

24

C/Barri Nou 24

111 punts

---

 

JARDINS

Número del jardí

Adreça

Puntuació total

obtinguda

Classificació

37

C/La Plana75

159 punts

1r PREMI

6

C/Almatà,41

145 punts

2n PREMI

25

C/La Plana 72

137 punts

3r PREMI

32

C/Lleida 26

136 punts

---

23

C/Mollerussa 11

133 punts

---

9

C/ Sant Lluís,103

132 punts

---

19

C/Ramon Muntaner

128 punts

---

16

C/Joan Miró,13

127 punts

---

3

C/Girona, 36

126 punts

---

22

C/Sant Lluís, 43

125 punts

---

31

C/Girona,23

125 punts

---

35

C/Almatà 53

123 punts

---

11

C/Santa Anna,12

118 punts

---

21

C/Ramon Muntaner, 26

108 punts

---

28

C/Marc Comes, 26

105 punts

---