Serveis municipals

Ubicació: Paeria de Balaguer - Plaça Mercadal, 1

Telèfon: 973 445 200

Funcions:

Des d'aquesta àrea treballem perquè Balaguer sigui una ciutat segura, neta, ben comunicada i dotada dels serveis públics que facin la vida més fàcil i còmoda als ciutadans. Vetllem perquè l'enllumenat, el clavegueram, la xarxa d’aigua potable, la via pública, els camins i els parcs i jardins estiguin en bones condicions, així com per millorar la seva eficiència. En aquest sentit apel·lem també al civisme dels balaguerins perquè entenem que és responsabilitat de tots respectar i cuidar els espais públics.

Per dur a terme aquesta tasca, l'ajuntament disposa del personal de la brigada municipal i també de treballadors contractats a través dels diversos plans d'ocupació.