UBICAT 2019 - Programa d'acompanyament a la Inserció.

Cartell

 

ADREÇAT A: 

- Persones en situació d'atur. 

- Persones en recerca d'una millora laboral.

 

ACCIONS QUE OFEREIX EL PROGRAMA:

- Servei personalitzat d'orientació i acompanyament a la inserció. 

- Coneixement del teixit empresarial i les seves oportunitats laboral. 

- Sessions de recerca activa de feina i millora de les competències professionals. 

 

DURADA: gener 2020 - desembre 2020. 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

Envia un correu electrònic indicant nom, cognoms, telèfon i situació laboral a ubicat@balaguer.cat

Centre d‘Empreses i Innovació – C/ St Pere, 1-19  Balaguer (Lleida) - T. 973 445 884 o 606 903 947

Persones de contacte: Erika Arenas, Marta Lòpez i Sílvia Nieto

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost.