OFICINA
VIRTUAL

Inscripció estades Setmana Santa 2018


INSCRIPCIONS TANCADES


Estades destinades a tots els infants de 4 mesos a 2 anys.

Les estades seran els dies 26, 27, 28, 29 de març de 2018.

Horari: Matí de 8.30h a 12.30h Matí i menjador de 8.30h a 15.00h.

Lloc: Llar d'infants els Putxinel·lis.

Aquesta sol·licitut només serà vàlida en el moment en el qual s’efectui l’ingrés al número de compte (Banc Santander Central Hispano) ES98-0049-2342-32-2614156143 de l’Impic. Recordeu que al fer l’ingrés, s’ha d’indicar el nom i cognoms del nen/a inscrit.

Els camps acompanyats de l'asterisc* són obligats.


Nom: *
Cognoms: *
Data de naixement: (dd/mm/aaaa) *
Adreça: *
Població: *
Codi postal: *
Telèfons de contacte: *     
Observacions:
La imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos, corresponents a les Estades Setmana Santa 2018, que siguin publicades:

Si    No


Dades del pare i mare / tutor/a

Nom i cognoms: *
NIF
NIE
*
*
Nom i cognoms: *
NIF
NIE
*
*


Inscripció només matí: (8.30h a 12.30h) 26.88 €
Inscripció matí i menjador: (8.30h a 15.00h) (26.88 + 30.44) = 57.32 €
 
INSCRIURE 2n GERMÀ (15% de descompte)
Nom i cognoms:
Inscripció només matí: (8.30h a 12.30h) 22.85 €
Inscripció matí i menjador: (8.30h a 15.00h) (22.85 + 30.44) = 53.29 €
 
INSCRIURE 3r GERMÀ (30% de descompte)
Nom i cognoms:
Inscripció només matí: (8.30h a 12.30h) 18.82 €
Inscripció matí i menjador: (8.30h a 15.00h) (18.82 + 30.44) = 49.26 €
 

La suma total és:

Segons el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que les seves dades personals seran objecte de tractament per l’Ajuntament de Balaguer.

També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades, mitjançant escrit, juntament amb l’acreditació de la seva identitat al següent correu electrònic: administracio@impic.cat

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat