OFICINA
VIRTUAL
Fira Q Balaguer

FIRA Q BALAGUER
Dies 29 i 30 d'abril, 1 de maig de 2017

INSCRIPCIONS TANCADES


Els camps acompanyats de l'asterisc* són obligats.

Raó Social:
*
Adreça:
*
Població:
*
e-mail:
Codi postal:
*
NIF:
*
Telèfon de contacte:
*
Nom per rotulació espai:
Adreça pàgina web:

CONCEPTE UNITATS PREU IMPORT
Drets d'inscripció 1 expositor 28.83 €
Espai interior 25.18 €/m2
 
10 % IVA:
 
Total:
 
Marcar en cas de fer una demostració o taller
Dia i franja horaria:
Nom del taller o demostració i breu descripció:
   
Contracte de megafonia
Nombre de falques:        Dissabte          Diumenge          Dilluns
Preu per falca: 4.10 €/inserció IVA: 10%
Import falques Preu IVA:
Per buidar un camp, poseu com a valor "0"
Total:
 
Servei d'hostesses  
Dia de fira Nombre d'hostesses Preu unitari Import
Dissabte 114.00 €
Diumenge 114.00 €
Dilluns 114.00 €
Per buidar un camp, poseu com a valor "0" 10% IVA:
 
Total:
 
Pagament
IBAN Entitat Sucursal DC Compte
* * * * *
  Total
Iva 10%
Total a pagar
 

L'ImPìc disposarà d'una assegurança de RC que es farà càrrec dels danys produïts com a conseqüència de l'organització, i serà gratuïta per a l'expositor. Per altra banda, cada expositor es farà responsable dels danys que pugui ocasionar a terceres persones.

Segons el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que les seves dades personals seran objecte de tractament per l'Institut Municipal de Progrès i Cultura.

També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades, mitjançant escrit, juntament amb l’acreditació de la seva identitat al següent correu electrònic: administracio@impic.cat

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat