Ajuntament de Balaguer - Inscripciˇ
OFICINA
VIRTUAL

Inscripciˇ Firauto 2017


INSCRIPCIONS TANCADES

Dies 14 i 15 d'octubre de 2017

Els camps acompanyats de l'asterisc* són obligats.

Raó Social:
*
Adreça:
*
Població:
*
e-mail:
Codi postal:
*
NIF:
*
Telèfon/s de contacte:
*


UNITATS
CONCEPTE PREU IMPORT
Espai en m² interior € / m²

Espai en m² exterior € / m²
Espai en m² carpa € / m²
Per buidar un camp, poseu com a valor "0" % IVA:
  Total:


Contracte de megafonia
Quantitat 1er dia Quantitat 2on dia Preu unitari Import
€ / inserció
  10.00 % IVA:
Total:


Pagament
IBAN
Entitat
Sucursal
DC
Compte
* * * * *


Assegurances

Declaro que tinc una pòlissa de responsabilitat civil contractada que cobreix qualsevol dany o perjudici que pugui ocasionar com a expositor:
 
*

En cas afirmatiu, adjuntar còpia de la pòlissa
(pdf, jpg, doc o docx)
 
*


TOTAL A PAGAR: €  


Segons el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que les seves dades personals seran objecte de tractament per l’ImPic.
També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades, mitjançant escrit, juntament amb l’acreditació de la seva identitat al següent correu electrònic: administracio@impic.cat

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat