OFICINA
VIRTUAL

Inscripció Soccerball


Dimecres 27 de desembre de 2017 al Camp Municipal d'Esports.

Equips de mínim 5 jugadors.

Edat: a partir de 14 anys.

Preu: 3€ (La inscripció dona dret a entrar al parc de Nadal durant tot el dia).

Nom de l'equip:
Capità:
(nom i cognoms)
Data de naixement:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:

IMPORTANT: En cas de ser menor d'edat omplir la següent informació del pare/mare, tutor/tutora:
Nom i cognoms:
DNI:


Nom i cognoms del 2n jugador:

IMPORTANT: En cas de ser menor d'edat omplir la següent informació del pare/mare, tutor/tutora:
Nom i cognoms:
DNI:


Nom i cognoms del 3r jugador:

IMPORTANT: En cas de ser menor d'edat omplir la següent informació del pare/mare, tutor/tutora:
Nom i cognoms:
DNI:


Nom i cognoms del 4t jugador:

IMPORTANT: En cas de ser menor d'edat omplir la següent informació del pare/mare, tutor/tutora:
Nom i cognoms:
DNI:


Nom i cognoms del 5è jugador:

IMPORTANT: En cas de ser menor d'edat omplir la següent informació del pare/mare, tutor/tutora:
Nom i cognoms:
DNI:


Nom i cognoms d'altres jugadors de l'equip
(en cas de ser menors indicar nom,cognoms i DNI del pare/mare, tutor/tutora)
Segons el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que les seves dades personals seran objecte de tractament per l’Ajuntament de Balaguer.

També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades, mitjançant escrit, juntament amb l’acreditació de la seva identitat al següent correu electrònic: administracio@impic.cat

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat