OFICINA
VIRTUAL

Inscripció a la Fira Santa de Llúcia 2018


Omplir aquest formulari per participar en la fira-mercat de Santa Llúcia del dia 01/12/2018.

A partir del dia 20 de novembre, es comunicà via email o telèfon, la confirmació o no de l'espai de Santa Llúcia Balaguer. Dependrà de les peticions i dels productes de venda.

Els camps acompanyats de l'asterisc* són obligats.


Nom i cognoms: *
Nom comercial:
NIF
CIF
NIE
*
*
*
Adreça: *
e-mail:
Població: *
Codi postal: *
Telèfon de contacte: *
Telèfon mòbil:
Observacions:
 
DADES DE L'ESPAI:
Marcar si és una associació sense ànim de lucre

27.53 € · 1 parada comercial
55.06 € · 2 parades comercials
Cap taula
1 taula (5€)
2 taules (10€)
3 taules (15€)
PREU TOTAL:

DADES BANCÀRIES:
IBAN Entitat Sucursal DC Compte
1 parada sense ànim de lucre
0 taules           1 taula           2 taules


Segons el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que les seves dades personals seran objecte de tractament per l’Institut Municipal de Progrès i Cultura.

També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades, mitjançant escrit, juntament amb l’acreditació de la seva identitat al següent correu electrònic: administracio@impic.cat

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat