Càtedra d'estudis medievals

CartellDies: del 10 al 12 de juliol de 2019

Càtedra d'estudis mevievals del Comtat d'Urgell

XXIV Curs d'Estudis-Reunió Científica del Comtat d'Urgell

L'EDAT MITJANA. LA PRIMERA GLOBALITZACIÓ?

Més informació: www.medieval.udl.cat

 

 

 

 

 

 

 

Programa