Visita de les Patgesses al casal Lapallavacara

Dia: Dimecres 29 desembre de 2021
Horari: De 17 a 19 hores
Les famílies hi poden assistir lliurement per entregar les seves cartes i fer-se una fotografia. 
Patgesses