Llars d'infants municipals

Estades Infantils municipals d'estiu

Les estades infantils municipals d'estiu estan adreçades a infants de 4 mesos a 3 anys amb la voluntat de facilitar la vida laboral i la vida familiar. Es faran activitats de lleure adaptades a l'edat, sense oblidar l'adquisició i manteniment dels hàbits d'alimentació, higiene, descans i autonomia, tan importants en aquesta etapa.

 

DATES

QUINZENES
1r Torn: Del 19 al 30 de juliol
2n Torn: Del 26 de juliol al 6 d'agost
3r Torn: Del 2 al 13 d'agost
4t Torn: Del 9 al 20 d'agost
5è Torn: Del 16 al 27 d'agost
6è Torn: Del 23 d'agost al 3 de setembre
7è Torn: Del 30 d'agost al 10 de setembre

SETMANES
1a Setmana: Del 19 al 23 de juliol
2a Setmana: Del 26 al 30 de juliol
3a Setmana: Del 2 al 6 d'agost
4a Setmana: Del 9 al 13 d'agost
5a Setmana: Del 16 al 20 d'agost
6a Setmana: Del 23 al 27 d'agost
7a Setmana: Del 30 d'agost al 3 de setembre
8a Setmana: Del 6 al 10 de setembre

 

HORARI

De 8.30h a 12.30h horari de matí
De 8.30h a 15.00h horari de matí amb menjador.
Es duran a terme a una de les dues llars d'infants municipals.

 

EDAT
Nascuts els anys 2018, 2019, 2020 i 2021 (sempre que tinguin més de 4 mesos)

 

PREU

Preu per torn: 64.50€
Preu per torn més menjador: 137.40€
Preu per setmana: 33.60€
Preu per setmana més menjador: 71.65€

La inscripció mínima serà la que es fixi per a cada estada en concret
- Inscripció primer germà, gaudirà d'un quinze per cent de descompte.
- Inscripció segon germà i successius, gaudirà d'un trenta per cent de descompte.

 

QUE HEU DE PORTAR?

- Fotocòpia del carnet de vacunes.
- Fotocòpia de la tarja sanitària del vostre fill/a

També és important saber que cada matí a l'arribar a la Llar és prendrà la temperatura de l'infant, i en el cas de tenir més de 37.5 l'infant no podrà quedar-se a les estades.
Si algun infant no ha d'assistir algun dia a les estades us agrairíem de que ens ho comuniqueu al telèfon 973449539 i indiqueu el motiu.Material a portar el primer dia:

TOT MARCAT AMB EL NOM
Muda de recanvi
Bolquers
Tovalloletes
Esmorzar
Ampolla d'aigua o got
Si es queden a dinar a més han de portar: pitet, xumet i nino per dormir.

EN EL CAS DE QUE EL VOSTRE FILL/A JA HAGI ASSISTIT A LES ESTADES NO SERÀ NECESSARI TORNAR A PORTAR LA DOCUMENTACIÓ.

- Declaració responsable
- Autorització recollida

 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Inscripcions: tancades
Places limitades.
Tot  adaptat al nou context d'emergència sanitària

Estades infantils