Llars d'infants municipals

Estades de Nadal 2021-2022

Dies: 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2021, 3, 4, 5 i 7 de gener de 2022

Lloc: Llar d'Infants Patufet

Per a nadons i infants de 4 mesos a 2 anys.

Horari de matí: 8.30 h. a 12.30 h.  (Es pot entrar fins a les 10.00h)
Horari de matí més menjador: 8.30 h. a 15.00 h.

La inscripció del primer germà gaudirà d’un 15 % de descompte i el segon i successius del 30%. La realització d’aquestes estades estarà condicionada a la demanda

Inscripcions: tancades
Inscripcions limitades.

Inscripció per participant tots els dies, només matí 53,76€
Inscripció per participant tots els dies, matí i menjador (53.76€ 60,88€ = 114,64€)

Estades Nadal