AJUNTAMENT
BALAGUER

El ple


Ordre del dia, Ple del 30-11-2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 30 DE NOVEMBRE DE 2017 HORA: 21.00h ORDRE DEL DIA A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2. Expedient 1140/2017. REC 7 Ajuntament. 3. Expedient 1087/2017. Aprovació inicial per la recuperació de la PAERIA ... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple extraordinari del 22-11-2017

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 22 DE NOVEMBRE DE 2017 HORA: 21.00h ORDRE DEL DIA A) Part resolutiva 1. Modificació de crèdit núm. 9 Ajuntament. Exp.1122/2017 2. Sorteig taules electorals eleccions 21 desembre 2017.   B) Activitat de control C)... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple extraordinari del 25-10-2017

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 25 D'OCTUBRE DE 2017 HORA: 21.00h ORDRE DEL DIA A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2. Expedient 977/2017. Declaració d'especial interès obres coberta convent Clarisses Fase II 3. Expedient... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 05-10-2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 05 D'OCTUBRE DE 2017 HORA: 21.00h ORDRE DEL DIA A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2. Expedient 812/2017. Ratificació del manifest atemptats Barcelona i Cambrils. 3. Expedient 926/2017. .Ratificaci&oacut... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 27-07-2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 27 DE JULIOL DE 2017 HORA: 9:00 DE LA NIT   ORDRE DEL DIA    A) Part resolutiva   1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 2. Expedient 405/2017. Aprovació d'Ordenança Fiscal Reguladora ... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple extraordinari del 11-07-2017

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 11 DE JULIOL DE 2017 HORA: 9:00 DE LA NIT   ORDRE DEL DIA   1    PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, AIXÍ COM... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 29-06-2017

Expedient núm.:PLE/2017/1 Tipus de convocatòria: Ordinària Data i hora: 29 / de juny / 2017 a les 21:00 Lloc: Saló de Plens ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2. Expedient 143/2017. Donar compte de l'informe de Sindicatura RECAPTACIO EXERCICI 2013 3. Exped... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple extraordinari i urgent del 08-06-2017

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 8 DE JUNY DE 2017 HORA: 9:00 DE LA NIT   ORDRE DEL DIA   1    PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, AIXÍ ... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 25-05-2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 25 DE MAIG DE 2017 HORA: 9 DE LA NIT ORDRE DEL DIA   1.-        PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D’ABRIL DE 2017. 2.-     DONAR COMPTE DELS DARRER... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 27-04-2017

 SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 27 D’ABRIL DE 2017 HORA: 9 DE LA NIT   ORDRE DEL DIA 1.-        PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE MARÇ DE 2017. 2.-     DONAR COMP... [ llegir més ]

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat