AJUNTAMENT
BALAGUER

El ple


Ordre del dia, Ple del 27-04-2017

 SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 27 D’ABRIL DE 2017 HORA: 9 DE LA NIT   ORDRE DEL DIA 1.-        PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE MARÇ DE 2017. 2.-     DONAR COMP... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 30-03-2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 30 DE MARÇ DE 2017 HORA: 9 DE LA NIT ORDRE DEL DIA 1.-        PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE FEBRER DE 2017, I  L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA ... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple extraordinari i urgent del 08-03-2017

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 8 DE MARÇ DE 2017 HORA: 9:15 DE LA NIT ORDRE DEL DIA 1.-    PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE L’EXERCICI DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 23-02-2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 23 DE FEBRER DE 2017 HORA: 9 DE LA NIT ORDRE DEL DIA 1.-        PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE GENER DE 2017. 2.-     DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 26-01-2017

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 26 DE GENER DE 2017 HORA: 9 DE LA NIT ORDRE DEL DIA   1.-        PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 22 DE DESEMBRE DE 2016. 2.-     DONAR COMPTE DELS DA... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple extraordinari del 22-12-2016

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 22 DE DESEMBRE DE 2016 HORA: 9 DE LA NIT ORDRE DEL DIA 1.-        PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE NOVEMBRE  DE 2016. 2.-     DONAR COMPTE DEL... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 24-11-2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 24 DE NOVEMBRE DE 2016 HORA: 9 DE LA NIT ORDRE DEL DIA 1.-        PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 D’OCTUBRE  DE 2016. 2.-     DONAR COMPTE DELS DARRE... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 27-10-2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 27 D’OCTUBRE DE 2016 HORA: 9 DE LA NIT ORDRE DEL DIA 1.-    PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2016. 2.-     DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L&... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple del 29-09-2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DIA: 29 DE SETEMBRE DE 2016 HORA: 9 DE LA NIT ORDRE DEL DIA 1.-    APROVACIÓ DE LES ACTES DEL PLE DE 28 DE JULIOL I DE 18 D’AGOST DE 2016. 2.-    DONAR COMPTE DELS DARRERS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM.591/2016 AL... [ llegir més ]

Ordre del dia, Ple extraordinari del 18-08-2016

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE  LLOC: SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT  DIA: 18 D’AGOST DE 2016  HORA: 9 DEL VESPRE    ORDRE DEL DIA    1.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DEL ... [ llegir més ]

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat