Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

PAERIA DE
BALAGUER

Ordre del dia, Ple extraordinari del 15-06-2019

De conformitat amb l’article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, i l’Ordre PRE/114/2019, de 6 de juny, per la qual s’estableix amb caràcter supletori la fixació de l’hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya (DOGC núm. 7892, de data 7 de juny de 2019), es convoca la sessió constitutiva de l’Ajuntament de Balaguer fruit de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019, en els següents termes:

Naturalesa: Sessió extraordinària.

Data: dissabte, 15 de juny de 2019.

Hora: 12:00 hores.

Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Balaguer (Plaça Mercadal, 1, 25600, Balaguer).

Ordre del dia: Únic. Constitució de l’Ajuntament de Balaguer fruit de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019 i elecció d’Alcalde/essa.

La Mesa d’edat declararà constituïda la Corporació si concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, es celebrarà sessió dos dies naturals després, a les 12:00 hores, quedant constituïda la Corporació qualsevol que sigui el nombre de regidors presents.

Balaguer, a la data de la signatura electrònica.

L’Alcalde en funcions,
El Secretari,

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

Àudio del ple: http://www.radiobalaguer.cat/audios/podcast/index.php?id=7320

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat