Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

PAERIA DE
BALAGUER

Ordre del dia, Ple del 25-07-2019

Expedient núm.: PLE/2019/11
Òrgan col·legiat:  El ple

Jordi Ignasi Vidal Giné, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,

DISPOSO:

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 25 / de juliol / 2019 a les 20:00
Lloc Saló de Plens

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient 34/2017. Pla intern igualtat d'oportunitats entre dones i homes

2. Expedient 112/2019. Modificació dels Convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Balaguer i l'Associació l'Estel

3. Expedient 460/2019. Compatibilitat lloc de treball

4. Expedient 460/2019. Compatibilitat lloc de treball

5. Expedient 460/2019. Compatibilitat lloc de treball

6. Expedient 460/2019. Incapacitat Temporal

7. Expedient 573/2019. Aprovació inicial dela modificació puntual de Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer "Zona verda en l'àmbit del PE-7 i equipament en la UA-3 (El Molí)"

8. Expedient 591/2019. Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per descobrir. Molt per oferir”

9. Expedient 621/2019. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de La Noguera i l'Ajuntament de Balaguer, pel depòsit, transport i gestió de la fracció orgànica (FORM)

10.Expedient 676/2019. Reconeixement Extrajudicial de crèdits número 5/2019 de l’IMPIC

11.Expedient 677/2019. Conveni entre la Comunitat de Regants del Canal Algerri-Balaguer i els futurs regants (terme municipal de Balaguer)

12.Expedient 744/2019. Festes Locals 2020

13.Expedient 787/2019. Representant de la Corporació al consell de participació del Taller l'Estel

14.Expedient 917/2019. Reconeixement Extrajudicial de crèdits número 8/2019 de l’Ajuntament de Balaguer

15.Expedient 925/2019. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició

16.Expedient 927/2019. Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Balaguer i l'Institut Català del Sòl per a les obres d'urbanització de la Plaça de Sant Domènec, al terme municipal de Balaguer (La Noguera), en aplicació de l'u per cent cultural

17.Expedient 964/2019. Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de La Noguera i l'Ajuntament de Balaguer en matèria de serveis socials i altres programes relatius al  benestar social i polítiques d'igualtat per al període 2016-2019, per l'any 2019

18.Expedient 992/2019. Plans Estratègics de Subvencions de l'Ajuntament de Balaguer per al període 2019-2020

19.Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

20.Donar compte dels decrets d'alcaldia del núm. 439/2019 fins al 759/2019

21.Donar compte de l'informe d'intervenció seguiment Pla d'ajust 1-trimestre2019

22.Donar compte de l'informe d'intervenció Art. 15 i 27 RD 424/2017 Ajuntament de Balaguer

23.Donar compte de l'informe d'intervenció Art. 15 i 27 RD 424/2017 IMPIC

 

C) Precs i preguntes

24.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

Àudio del ple: http://www.radiobalaguer.cat/audios/podcast/index.php?id=7385

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat