Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

PAERIA DE
BALAGUER

Ordre del dia, Ple del 26-09-2019

Expedient núm.: PLE/2019/12
Òrgan col·legiat: El ple

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 26 / de setembre / 2019 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1044/2017. Aprovació definitiva de la Memòria valorada de reparació de les cobertes del cementiri vell

3. Expedient 153/2019. Aprovació inicial Memòria tècnica "Reforç de forjat existent donades les patologies en les biguetes ceràmiques a l'Ajuntament de Balaguer"

4. Expedient 460/2019. Autorització de compatibilitat d'un empleat públic

5. Expedient 1086/2019. Declaració d’especial interès o utilitat municipal d'unes obres i atorgament de bonificació tributària. Associació Residència Geriàtrica Sant Domènec

6. Expedient 1180/2019. Votació dels representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Lleida

7. Expedient 1219/2019. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament, Subzona 3A

8. Expedient 1273/2019. Aprovació inicial del Projecte d'adequació de la vorera del Pavelló Molí de l'Esquerrà

9. Expedient 1274/2019. Moció de suport per a l'anul·lació de l'ordre del President del TSJCat de protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra

10.Expedient 1284/2019. Aprovació inicial del projecte d'obres "Revegetació de l'Avinguda Països Catalans de Balaguer"

11.Expedient 1299/2019. Moció per millorar la prevenció d'incendis forestals, presentada pel grup municipal de la CUP

12.Assumptes d'urgència

13.Expedient 1285/2019. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 7/2019 de l’Institut Municipal Progrés i Cultura

 

B) Activitat de control

14.Donar compte dels decrets d'alcaldia del núm. 760/2019 fins al 962/2019.

15.Donar compte de l'informe d'intervenció Explicació Execució Pressupostària 1-trimestre-2019

16.Donar compte de l'informe d'intervenció Explicació Execució Pressupostària 2-trimestre-2019

17.Donar compte de l'informe d'intervenció Període Mig de Pagament 1- trimestre-2019.

18.Donar compte de l'informe d'intervenció Període Mig de Pagament 2- trimestre-2019.

19.Donar compte de l'informe d'intervenció Pla ajust 2-trimestre-2019.

 

C) Precs i preguntes

20.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

Àudio del ple: http://www.radiobalaguer.cat/audios/podcast/index.php?id=7454

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat