Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

PAERIA DE
BALAGUER

Ordre del dia, Ple del 30-07-2020

Expedient núm.: PLE/2020/8
Òrgan col·legiat:  El ple
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 30 / de juliol / 2020 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/8. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/8 del Ple

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

3. Expedient 1563/2018. Aprovació definitiva del Reglament d'art mural urbà a Balaguer

4. Expedient 573/2019. Aprovació provisional de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer “Zona verda en l’àmbit del PE-7 i equipament en la UA-3 (El Molí)”

5. Expedient 1496/2019. Aprovació de la no admissió a tràmit del recurs de reposició interposat contra l'aprovació definitiva de la designació de la Plaça de la Unió Catalanista

6. Expedient 1722/2019. Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 44, reguladora del preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres

7. Expedient 259/2020. Pròrroga del Contracte per a la gestió del servei públic de neteja d’embornals i reixes per a la recollida d’aigües pluvials de Balaguer

8. Expedient 262/2020. Pròrroga del Contracte per a la gestió del servei públic de neteja de contenidors de rebuig i contenidors de la fracció orgànica de Balaguer

9. Expedient 435/2020. Aprovació inicial del Reglament de la Biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer

10.Expedient 835/2020. Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Balaguer per al 2020

11.Expedient 881/2020.Aprovació inicial de l'expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l'Ajuntament de Balaguer de l'any 2020 número 9/2020

12.Expedient 885/2020. Aprovació inicial del Reglament del Registre d’entitats de participació ciutadana de Balaguer

13.Expedient 914/2020. Aprovar l’Addenda de pròrroga per al 2020 del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Balaguer en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019

14.Expedient 931/2020. Declaració d’especial interès o utilitat municipal les obres de reforma de lavabos, cuina i menjador a l’Escola La Noguera de Balaguer

15.Expedient 936/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020-0793, de data 16 de juliol de 2020, de subscripció del Protocol de compromís pel desenvolupament de la Ruta verda de la Vall del Riu Sió

16.Expedient 961/2020. Aprovació del model de control intern de l'Entitat local i els seus organismes autònoms

17.Expedient 969/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 8/2020 de l'Ajuntament de Balaguer

18.Expedient 970/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 5/2020 de l'IMPIC

19.Expedient 973/2020. Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de substitució de 4 finestres a l'Escola Gaspar de Portolà

20.Expedient 998/2020. Moció per acabar amb la bretxa digital socio-econòmica a Balaguer, presentada pel grup municipal de la CUP

21.Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

22.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 608/2020 fins al núm. 775/2020

23.Expedient 202/2020. Donar compte de l'Informe d'Intervenció relatiu a l'execució pressupostària del 1r trimestre de 2020

 

C) Precs i preguntes

24.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

Paeria de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   paeria@balaguer.cat