Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent del 07-05-2021

Expedient núm.: PLE/2021/7
Òrgan col·legiat:  El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent
Motiu: «Aprovació del Conveni PECT Green&Circular b. Ponent»
Data i hora: 7 / de maig / 2021 a les 14:00
Lloc Sessió: a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

 

1. Expedient PLE/2021/7. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/7 del Ple


2. Expedient PLE/2021/7. Aprovació de la convocatòria urgent de la sessió PLE/2021/7 del Ple


3. Expedient 1530/2019. Acceptació de la subvenció per a l’operació ENERGYHUBLAB del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Green&Circular b. Ponent"


B) Activitat de control


4. No n'hi ha.


C) Precs i preguntes


5. No n'hi ha.