36 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA / DANSA)