Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Plus-vÓlues


Que és?

És un impost que grava la transmissió de la propietat, per qualsevol títol, o la transmissió de qualsevol dret real, de les finques classificades, segons el Pla general municipal d’ordenació urbana, com a urbanes o urbanitzable programat.

 

Qui ha de fer la declaració?

En els casos de transmissions oneroses, la part transmetent.

En el cas de transmissions lucratives, la part adquirent.

Igualment estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable, la part adquirent en les transmissions oneroses i la cedent en les lucratives.

 

Documentació i Tramitació

- Còpia de l’escriptura

- Últim rebut de la contribució (IBI)

- Còpia DNI, del subjecte passiu

- Document justificatiu de la data de defunció del causant  (si s’escau).

 

Terminis de presentació

- Quan es tracti d'actes inter vivos, el termini serà de 30 dies hàbils des de la data en què es produeixi l'acreditament de l'impost.

- Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de 6 mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

 

Qui l’ha de pagar?

En el cas de transmissions lucratives la persona adquirent de la finca o la persona a favor de la qual es constitueix el dret real, es qui ha de pagar. En el cas de transmissions oneroses, la persona transmetent o la persona que constitueix o transmet el dret real.

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat