Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

OBJECTE

Facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
DOCG NÚM. 3602 de 25/03/2002

QUI EN POT SER TITULAR

1. Targeta per a conductor
Persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de circulació.

2. Targeta per a no conductor
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
b) Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
c) Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

3. Targeta per a transport col·lectiu
Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Targeta per a conductor/a
- Sol·licitud mitjançant un imprès oficial.
- DNI
- Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i còpia, del certificat de disminució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti que supera el barem de mobilitat.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de circulació.

Targeta per a no conductor/a
- Sol·licitud mitjançant un imprès oficial.
- DNI
- Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que la persona titular sigui menor d’edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i còpia, del certificat de disminució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix els altres criteris que donen dret a la targeta.

Targeta de transport col·lectiu
- Sol·licitud mitjançant imprès oficial.NIF o DNI
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de circulació.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la fitxa tècnica del vehicle.

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat