Museu de la Noguera

Exposició 'Més enllà de la natura, més ençà de la ciutat. Pizellades de la col·lecció d'art de l'Ajuntament de Balaguer'

Exposició: del 5 de setembre al 28 d'octubre de 2018

Lloc: Museu de La Noguera

En la que s’hi podrà veure una selecció de més d'una trentena d’obres pertanyents a l'esmentat fons.

Des dels anys setanta del segle XX, l’Ajuntament de Balaguer ha anat formant una important col•lecció d’art contemporani, principalment amb obres d’artistes que tenen algun vincle amb la ciutat. En aquesta exposició es mostra una selecció d’aquestes obres, les quals comparteixen el paisatge com a element comú.

La pintura de paisatge en l’era contemporània és testimoni d’un món que canvia de pressa, que està en constant transformació. Les representacions artístiques de paisatges són imatges d’espais reals, d’escenaris en els quals vivim i interactuem. Així, els paisatges naturals i urbans apel•len a la memòria col•lectiva, ja que esdevenen testimonis del món que ens envolta. Són memòria visual d’un temps concret, el qual condiciona i entén la realitat d’una manera única.
Els individus no podem evitar relacionar-nos amb tot allò que ens envolta i ser partícips del seu canvi constant, ja que vivim en llocs diversos però amb actituds semblants. Així, la pintura de paisatge esdevé expressió subjectiva dels espais en els quals habitem i ens relacionem, però que a través de la mirada de l’espectador és capaç de generar relats col·lectius.

Tant en l’àmbit urbà com en els espais naturals, la mirada de l’artista i la posterior representació artística estableix una relació única amb tot allò que ens envolta, fent que esdevinguin espais singulars i coneguts: espais viscuts.
Les representacions d’aquests paisatges són formalment realitzades a partir de panoràmiques, amb molt poca presència humana; però tot i això, vives i en constant moviment. L’ús subjectiu del color i la llum, el traç ràpid i desdibuixat, o la interpretació més emocional de l’entorn denoten una aproximació real als motius compositius tant del paisatge natural com urbà.
En la pintura contemporània, les corrents artístiques i les influències de les avantguardes del segle XX conflueixen, es desdibuixen i teixeixen noves solucions formals. La influència de moviments cabdals en l’art del segle XX com l’impressionisme, el post-impressionisme, el fauvisme o el cubisme, queda palesa com a conseqüència de l’evolució formal de la pintura de paisatge.

ARTISTES PARTICIPANTS
Josep M. Alarcón / Pep Astudillo / Francesc Borràs / Ton Camarasa / Jaume Casacuberta / Joan Josep Català / Antonio Collado / Francesc Farré / Julio García / A. Gilabert / Ponç Granollers / José Lapayese del Río / Josep M. Llobet / Massana / Joan Mataró / Antoni Ollé Pinell / Víctor Pallarès / Charles Pardell / Oscar Pinar / J. Pizarro / Albert Ràfols-Casamada / Martí Ripoll / J. Rodríguez / Rosselló / Rosa Siré / Elvira Valls / Manuel Viola