EstiuEsport - Tecni Camp

El programa EstiuEsport, ha tingut la característica de readaptar-se any rere any en base a les necessitats, comentaris, crítiques i avaluacions dels principals protagonistes: els infants.

Per la present edició, l'adaptació ha estat més necessària degut les circumstàncies i es vol ser imaginatiu en aquesta nova proposta i alhora, progressiu, coherent i fàcilment reconduibles en base a un principi de progressivitat en funció de com avancin les fases i l'exigència en les mesures de control.

Les activitats s'adaptaran, partint d'activitats convencionals i es buscaran també activitats originals, adaptades a les necessitats i que garanteixin la higiene, protecció i seguretat per als infants; sense perdre la essència i objectiu del creixement integral de l'infant i joves

L'aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció, la retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts i l'activitat física ordinària, o les interaccions socials, el retrobament amb les amistats, el contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar; seran el punt de partida del nou programa per aquest estiu.