Recorregut - Cursa del Foc

Ruta única (5 Km): 1 sola volta al circuit