REGIDORIA
D'ESPORTS

Inscripció Estiu Esport 2017


INSCRIPCIONS TANCADES

Els camps acompanyats de l'asterisc* són obligats.


Nom:
*
Cognoms:
*
Data de naixement: (dd/mm/aaaa) * *
*
Adreça:
*
Població:
*
Codi postal:
*
Telèfons de contacte:     
*
Correu electrònic:
*
Observacions:
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos, corresponents a Estiu Esport, per que siguin publicades.   

Dades del pare / mare / tutor/a
Nom i cognoms:
*
NIF
CIF
NIE
*
*
*


TEMPS AFEGIT:   [informació]
1r torn (21 agost - 8 setembre): 114'10 €
 
Setmana (21 agost - 25 agost): 48'50 €
Setmana (28 agost - 1 setembre): 48'50 €
Setmana (4 setembre - 8 setembre): 48'50 €


TRIAESPORT:   [informació]    (anotar els esports escollits a les observacions)
Únic torn (22 juny - 30 juny): 48'50 €
 
Setmana (26 juny - 30 juny): 48'50 €


CAMP BASE:   [informació]
Únic torn (3 juliol - 28 juliol): 163'55 €
 
Setmana (3 juliol - 7 juliol): 48'50 €
Setmana (10 juliol - 14 juliol): 48'50 €
Setmana (17 juliol - 21 juliol): 48'50 €
Setmana (24 juliol - 28 juliol): 48'50 €


CAMP II:   [informació]
Únic torn (3 juliol - 28 juliol): 184'6 €
 
Setmana (3 juliol - 7 juliol): 54'40 €
Setmana (10 juliol - 14 juliol): 54'40 €
Setmana (17 juliol - 21 juliol): 54'40 €
Setmana (24 juliol - 28 juliol): 54'40 €


IN & OUT:   [informació]
Únic torn (31 juliol - 18 agost): 114'10 €
 
Setmana (31 juliol - 4 agost): 48'50 €
Setmana (7 agost - 11 agost): 48'50 €
Setmana (14 agost - 18 agost): 48'50 €Família nombrosa o monoparental

Preu total:

Autoritzo al meu fill/a, dades del qual consten a la inscripció, a participar de totes les activitats que es portaran a terme. Declaro que les accepto i autoritzo a que hi participi.Per qualsevol tipus d'informació, pot dirigir-se a:
REGIDORIA D'ESPORTS: Tel.: 973 45 09 15 (de 7.00h a 19.00h)
e-mail: esports@balaguer.cat


Segons el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que les seves dades personals seran objecte de tractament per l’Ajuntament de Balaguer.

També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades, mitjançant escrit, juntament amb l’acreditació de la seva identitat al següent correu electrònic: esports@balaguer.cat

La inscripció en qualsevol activitat, comporta l’acceptació i adopció de la normativa de règim intern, tant del procés d’inscripció/baixes, com de les instal·lacions municipals a utilitzar.

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat