REGIDORIA
D'ESPORTS

Inscripció Piscina Coberta temporada 2017 - 2018


DADES PERSONALS
Nom: *
Cognoms: *
NIF
CIF
NIE
Sexe: Home          Dona *
Data de naixement: (dia-mes-any) - - *
Adreça: *
Població: *
Codi postal: *
Correu electrònic:
Telèfon/s: *            
Observacions: • Abonament de temporada (de setembre a juny) 217'85 €
  Abonament mensual 43'50 €  
  Abonament de 10 entrades 42'45 €
  • HORARI PLACES DISPONIBLES MODALITAT DE PAGAMENT
   6.50h  -  dilluns / dimecres / divendres 4 de 10 411'65 € (anual)
   54'15 € (mensual)
   7.45h  -  dilluns / dimecres / divendres 0 de 10 411'65 € (anual)
   54'15 € (mensual)
   9.30h  -  dilluns / dimecres / divendres 2 de 10 411'65 € (anual)
   54'15 € (mensual)
   10.15h  -  dilluns / dimecres / divendres 5 de 10 411'65 € (anual)
   54'15 € (mensual)
   19.45h  -  dilluns / dimecres 7 de 10 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   6.50h  -  dimarts / dijous 0 de 10 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   7.45h  -  dimarts / dijous 0 de 10 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   10.15h  -  dimarts / dijous 0 de 10 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   11.00h  -  dimarts / dijous 6 de 10 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   15.15h  -  dimarts / dijous 10 de 10 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   16.00h  -  dimarts / dijous 6 de 10 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   19.00h  -  dimarts / dijous 0 de 10 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   19.45h  -  dimarts / dijous 8 de 10 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   20.30h  -  dimarts / dijous 8 de 10 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
  • HORARI PLACES DISPONIBLES MODALITAT DE PAGAMENT
   10.15h  -  dilluns / dimecres / divendres 8 de 8 411'65 € (anual)
   54'15 € (mensual)
   15.15h  -  dilluns / dimecres / divendres 8 de 8 411'65 € (anual)
   54'15 € (mensual)
   19.00h  -  dilluns / dimecres 0 de 8 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   20.30h  -  dilluns / dimecres 5 de 8 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   9.30h  -  dimarts / dijous 0 de 8 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   10.15h  -  dimarts / dijous 8 de 8 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   20.30h  -  dimarts / dijous 8 de 8 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
  • HORARI PLACES DISPONIBLES MODALITAT DE PAGAMENT
   18.15h  -  dilluns / dimecres 0 de 4 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   18.15h  -  dimarts / dijous 0 de 4 193'10 € (anual)
   25'45 €(mensual)
   18.15h  -  divendres 0 de 4 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
  • HORARI PLACES DISPONIBLES MODALITAT DE PAGAMENT
   17.30h  -  dilluns / dimecres 0 de 10 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   18.15h  -  dilluns / dimecres 0 de 8 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   17.30h  -  dimarts / dijous 0 de 10 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   18.15h  -  dimarts / dijous 0 de 8 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   17.30h  -  divendres 0 de 10 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
   18.15h  -  divendres 0 de 8 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
   10.30h  -  dissabte 0 de 10 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
  • HORARI PLACES DISPONIBLES MODALITAT DE PAGAMENT
   17.30h  -  dilluns / dimecres 0 de 6 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   18.15h  -  dilluns / dimecres 0 de 4 193'10 € (anual)
   25'45€ (mensual)
   17.30h  -  dimarts / dijous 0 de 6 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   18.15h  -  dimarts / dijous 0 de 4 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   17.30h  -  divendres 0 de 6 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
   18.15h  -  divendres 0 de 4 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
   9.45h  -  dissabte 0 de 6 139'50 €/any (anual)
   18'60 € (mensual)
   11.15h  -  dissabte 0 de 6 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
  • HORARI PLACES DISPONIBLES MODALITAT DE PAGAMENT
   17.30h  -  dilluns / dimecres 0 de 6 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   18.15h  -  dilluns / dimecres 0 de 4 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   17.30h  -  dimarts / dijous 0 de 6 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   18.15h  -  dimarts / dijous 0 de 4 193'10 € (anual)
   25'45 € (mensual)
   17.30h  -  divendres 0 de 6 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
   18.15h  -  divendres 0 de 4 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
   9.45h  -  dissabte 0 de 6 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
   11.15h  -  dissabte 0 de 6 139'50 € (anual)
   18'60 € (mensual)
  • HORARI PLACES DISPONIBLES MODALITAT DE PAGAMENT
   15.15h  -  dilluns / dimecres 15 de 15 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
   15.15h  -  dimarts / dijous 7 de 15 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)
  • HORARI PLACES DISPONIBLES MODALITAT DE PAGAMENT
   21.15h  -  dimarts / dijous 15 de 15 299'15 € (anual)
   41'40 € (mensual)


PAGAMENT
Domiciliació bancària                      Targeta de crèdit/dèbit

PAGAMENTS DE MÀXIM 1000€

Un cop enviades les dades d'aquest formulari podrà realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit i connexió segura.

No es reservaran les places a les activitats sel·leccionades fins a completar el pagament. Seguir el procés fins al final on la web balaguer.cat us mostra les dades de la inscripció.
 
Nom del titular:
*
NIF
CIF
NIE
*
*
*
IBAN Entitat Sucursal DC Compte
* * * * *

ACTIVITAT/S CONTRACTADES
• Abonament temporada - 217'85 €
• Abonament mensual - 43'50€
• Abonament de 10 entrades - 42'45 €
• Adults tècnica i natació terapèutica - 6.50h dilluns/dimecres/divendres - 54'15 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 6.50h dilluns/dimecres/divendres - 411'65 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 7.45h dilluns/dimecres/divendres - 54'15 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 7.45h dilluns/dimecres/divendres - 411'65 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 9.30h dilluns/dimecres/divendres - 54'15 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 9.30h dilluns/dimecres/divendres - 411'65 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 10.15h dilluns/dimecres/divendres - 54'15 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 10.15h dilluns/dimecres/divendres - 411'65 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 19.45h dilluns/dimecres - 41'40 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 19.45h dilluns/dimecres - 299'15 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 6.50h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 6.50h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 7.45h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 7.45h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 10.15h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 10.15h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 11.00h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 11.00h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 15.15h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 15.15h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 16.00h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 16.00h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 19.00h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 19.00h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 19.45h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 19.45h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 20.30h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults tècnica i natació terapèutica - 20.30h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults iniciació - 10.15h dilluns/dimecres/divendres - 54'15 € mensuals
• Adults iniciació - 10.15h dilluns/dimecres/divendres - 411'65 € anuals
• Adults iniciació - 15.15h dilluns/dimecres/divendres - 54'15 € mensuals
• Adults iniciació - 15.15h dilluns/dimecres/divendres - 411'65 € anuals
• Adults iniciació - 19.00h dilluns/dimecres - 41'40 € mensuals
• Adults iniciació - 19.00h dilluns/dimecres - 299'15 € anuals
• Adults iniciació - 20.30h dilluns/dimecres - 41'40 € mensuals
• Adults iniciació - 20.30h dilluns/dimecres - 299'15 € anuals
• Adults iniciació - 9.30h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults iniciació - 9.30h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults iniciació - 10.15h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults iniciació - 10.15h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Adults iniciació - 20.30h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Adults iniciació - 20.30h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Cursos infantils: Cavallets de mar - 18.15h dilluns/dimecres - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Cavallets de mar - 18.15h dilluns/dimecres - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Cavallets de mar - 18.15h dimarts/dijous - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Cavallets de mar - 18.15h dimarts/dijous - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Cavallets de mar - 18.15h divendres - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Cavallets de mar - 18.15h divendres - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Pops - 17.30h dilluns/dimecres - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Pops - 17.30h dilluns/dimecres - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Pops - 18.15h dilluns/dimecres - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Pops - 18.15h dilluns/dimecres - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Pops - 17.30h dimarts/dijous - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Pops - 17.30h dimarts/dijous - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Pops - 18.15h dimarts/dijous - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Pops - 18.15h dimarts/dijous - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Pops - 17.30h divendres - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Pops - 17.30h divendres - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Pops - 18.15h divendres - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Pops - 18.15h divendres - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Pops - 9.45h dissabte - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Pops - 9.45h dissabte - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Pops - 10.30h dissabte - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Pops - 10.30h dissabte - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Pops - 11.15h dissabte - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Pops - 11.15h dissabte - 139'50 € mensuals
• Cursos infantils: Salmons - 17.30h dilluns/dimecres - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Salmons - 17.30h dilluns/dimecres - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Salmons - 18.15h dilluns/dimecres - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Salmons - 18.15h dilluns/dimecres - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Salmons - 17.30h dimarts/dijous - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Salmons - 17.30h dimarts/dijous - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Salmons - 18.15h dimarts/dijous - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Salmons - 18.15h dimarts/dijous - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Salmons - 17.30h divendres - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Salmons - 17.30h divendres - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Salmons - 18.15h divendres - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Salmons - 18.15h divendres - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Salmons - 9.45h dissabte - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Salmons - 9.45h dissabte - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Salmons - 10.30h dissabte - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Salmons - 10.30h dissabte - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Salmons - 11.15h dissabte - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Salmons - 11.15h dissabte - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Dofins - 17.30h dilluns/dimecres - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Dofins - 17.30h dilluns/dimecres - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Dofins - 18.15h dilluns/dimecres - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Dofins - 18.15h dilluns/dimecres - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Dofins - 17.30h dimarts/dijous - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Dofins - 17.30h dimarts/dijous - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Dofins - 18.15h dimarts/dijous - 25'45 € mensuals
• Cursos infantils: Dofins - 18.15h dimarts/dijous - 193'10 € anuals
• Cursos infantils: Dofins - 17.30h divendres - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Dofins - 17.30h divendres - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Dofins - 18.15h divendres - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Dofins - 18.15h divendres - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Dofins - 9.45h dissabte - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Dofins - 9.45h dissabte - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Dofins - 10.30h dissabte - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Dofins - 10.30h dissabte - 139'50 € anuals
• Cursos infantils: Dofins - 11.15h dissabte - 18'60 € mensuals
• Cursos infantils: Dofins - 11.15h dissabte - 139'50 € anuals
• Aquafitness - 15.15h dilluns/dimecres - 41'40 € mensuals
• Aquafitness - 15.15h dilluns/dimecres - 299'15 € anuals
• Aquafitness - 15.15h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Aquafitness - 15.15h dimarts/dijous - 299'15 € anuals
• Waterpolo - 21.15h dimarts/dijous - 41'40 € mensuals
• Waterpolo - 21.15h dimarts/dijous - 299'15 € anuals


Per gaudir de qualsevol dels descomptes que s’ofereixen (família nombrosa i/o monoparental, jubilat i pensionista, estudiant, ...) caldrà sol·licitar-ho a la casella d’observacions del formulari i a posteriori, justificar-ho amb la corresponent documentació a l’administració de la piscina coberta per tal que es faci efectiu.Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat