REGIDORIA
D'ESPORTS

Inscripció de voluntaris als Mundials Femenins 2017


TANCADES

DEL 19 AL 26 DE NOVEMBRE DE 2017

Nom i cognoms:
Any naixement:
Telèfon:
Correu electrònic:
Disposes de permís de conduir B: SI
NO
Quins idiomes entens i parles?
Disponibilitat: Matí
Tarda

Quina o quines tasques t'agradaria realitzar?

Transport: portar seleccions de Lleida a Balaguer o Balaguer Lleida

Seleccions: acompanyament

Acreditacions: venta d'entrades i donar acreditacions

Pavelló: gestió pàrquing, accessos, organització de grades

Protocol Tribuna: acompanyament de les autoritats i personal acreditat

Segons el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que les seves dades personals seran objecte de tractament per l’Ajuntament de Balaguer.

També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades, mitjançant escrit, juntament amb l’acreditació de la seva identitat al següent correu electrònic: esports@balaguer.cat

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat