Urbanisme

Ubicació: Paeria de Balaguer

Telèfon: 973 445 200

Funcions:

El departament d'Urbanisme gestiona el planejament urbanístic de Balaguer, una eina que permet dissenyar el model de ciutat què volem, però també fixar una normativa que garanteixi una ciutat ordenada, ben comunicada, amb serveis i equipaments i respectuosa amb l'entorn i el patrimoni històric.

D'altra banda, a través de l'oficina tècnica, se supervisa el desenvolupament i compliment de les normes urbanístiques, es tramiten llicencies i permisos en matèria urbanística, d'habitatge o d'ocupació de la via pública, s'executen projectes i s'adjudiquen obres municipals, es col·labora amb projectes d'iniciativa privada...