Urbanisme

Gestió urbanística: Llicències de particulars

    13/03/2021 - Edicte d’informació pública d’un projecte de construcció en sòl no urbanitzable - Exp 1701/2020

    23/02/2021 - Edicte d’informació pública d’un projecte de construcció en sòl no urbanitzable - Exp 219/2021

    19/02/2021 - Edicte d’informació pública d’un projecte de construcció en sòl no urbanitzable - Exp 1043/2020

    15/07/2020 - Edicte de sol·licitud gestió de residus industrials, en la Polígon Industrial La Plana del Corb, C-12, Km. 162

    18/07/2019 - Expd. Electronic 945/2017, per l’activitat destinada a fabricacio de morters, pintures a l’aigua i dissolvents, en Ctra. De Gerb, 51-73, d’aquest Terme Municipal, promogut per ARTIC INDUSTRIAL QUIMICA, SA

    05/02/2019 - Expdient Electronic 1602/2018. Reforma reconstrucció i ampliació d’un habitatge unifamiliar i construccions annexes existents, al Polígon 1, parcel·la 192. Promotor Josep Ma. Viola Botigue

    21/12/2018 - Expd. Electrònic 1687/2018, per ampliació d'una explotació porcina d'engreix amb la construcció d'una nova nau, al Polígon 2, parcel·les 867, 873, i 874, d'aquest Terme Municipal, promogut per Ramon Guardia Pijuan.

    13/12/2018 - Expd. Electrònic 578/2018, llicència de nova explotació porcina d’engreix, amb la construcció de 2 naus, magatzem i una bassa de purins, al polígon 502, parcel.la 75, d’aquest terme municipal, promogut per JOSEP PEDRA TERES

    13/12/2018 - Expd. Electrònic 928/2018, per construcció de quadra nova, legalització edificis i instal·lacions existents, sense augmentar la capacitat d’una explotació de vaques de llet, al Polígon 1, parcel·les 730, 732, 733 i 736, d’aquest Terme Municipal, promogut per TORRE SANTAMARIA, SCCL

    08/11/2018 - Edicte implantació d’una formatgeria a la Torre Santamaria, polígon 1, parcel·la 733, expd. Obres 5/2018, Expedient Electronic 60/2018

    18/07/2018 - Edicte llicència d'obres per a modificació substancial de l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una activitat ramadera mixta (truges, vedells, i gallines), al polígon 1, parcel·la 563, 564, i 565

    03/07/2018 - Reforma habitatge unifamiliar Torre Sangenis, promotor JAUME ESTRADA TORRES

    15/06/2018 - Expd. Obres 49/18, Expedient electronic 351/18, promogut per CARITAS DIOCESANAS D’URGELL

    22/11/2017 - Edicte Pedescoll

    31/10/2017 - Edicte Expd. obres 211/17, expd. electrònic 868/17, promogut per PADULLES SOLANS, SCP

    24/08/2017 - Edicte Expd. obres 280/16, expd. electrònic 517/2017, promogut per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU

    18/04/2017 - Edicte de l'expedient d'obres 73/17, Mireia Prats Espart

    18/04/2017 - Edicte de l'expedient activitat núm. 65/2016, CHATARRAS J. JIMENEZ, SL

    20/05/2016 - Edicte de l'expedient d'obres 100/16, Pau Pàmies

    17/05/2016 - Edicte de l'expedient d'obres 57/16, Mireia Prats

    22/09/2015 - Edicte de l'expedient d'obres 236/15, PEDESCOLL, SL

    22/09/2015 - Edicte de l'expedient d'activitat 46/15, GARCAM SA

    16/06/2015 - Edicte de l'expedient d'activitat 26/15, BALTRANS, SCCL.

    16/06/2015 - Edicte de l'expedient d'activitat 8/2013.

    12/02/2015 - Edicte de l'expedient d'activitat 24/2014.

    17/03/2015 - Edicte de l'expedient d'obres 218/2013

    17/03/2015 - Edicte de l'expedient d'obres 217/2013

    17/03/2015 - Edicte de l'expedient d'obres 279/2013