Urbanisme

Plans especials


Pla Especial Urbanístic – integració dels serveis existents al centre de tractament de residus municipals de la Noguera (CTRM)