Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de l'aprovació inicial del PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON PAU 13 DE BALAGUER referent a la MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER A L’AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL GRUP SORIGUÉ, S.A.U


EDICTE 

Per Decret d’Alcaldia núm. 1.091/2015, de data 3 de novembre de 2015, s’ha aprovat inicialment el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON PAU 13 DE BALAGUER referent a la MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER A L’AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL GRUP SORIGUÉ, S.A.U, del terme municipal de Balaguer, redactat per l’arquitecte Lluís Guasch Fort i promogut per GRUP SORIGUÉ, S.A.U., sempre que es compleixin els condicionants establerts per l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Balaguer en l’ informe emès en relació a aquest projecte. 

L’expedient resta exposat al públic pel termini d’un mes, comptat a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament. 

 

Balaguer, 16 de novembre de 2015 

 

 

 

L’alcalde

 

 

 

Signat: Jordi Ignasi Vidal i Giné 

Data de publicacio: 18-11-2015

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat