URBANISME

Urbanisme


Gestió urbanística: Reparcel·lacions


    16/09/2016 - Aprovació definitiva
Edicte de l'aprovació definitiva de la Reparcel·lació Voluntària del Polígon PAU-13

    23/06/2016 -
Edicte d’informació pública de la Proposta de REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL POLÍGON PAU-13

    11/05/2011 - Aprovació definitiva
Edicte de notificació de l'Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Subsector SS1 del SAU 3 de Balaguer

    04/01/2008 - Aprovació inicial
Edicte de notificació de l'Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del Subsector SS1 del SAU 3 de Balaguer

    22/03/2011 - Aprovació definitiva
Edicte de l’aprovació definitiva del PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ de propietari únic, en la modalitat de compensació bàsica, DEL SECTOR PRB del PMU-3

    16/11/2010 - Aprovació definitiva
Edicte d'aprovació definitiva del PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR DEL PMU-1 DE L'ÀREA D'INPACSA

    01/12/2009 - Aprovació inicial
Edicte aprovació inicial expedient de reparcel·lació UA 10 ERALS/CASTELLÓ

    26/11/2009 - Aprovació definitiva
Edicte aprovació definitiva de Reparcel·lació de la UA9 ERALS DEL MIG

    26/11/2009 - Aprovació definitiva
Edicte aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA8 Erals Flamicell

    26/10/2009 - Aprovació definitiva
Edicte Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació número 1 Sant Pere Màrtir

    23/12/2008 - Aprovació definitiva
Edicte aprovació Definitiva dels Projectes d'Estatus i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació número 9 ERALS DEL MIG

    06/06/2008 - Aprovació inicial
Edicte de l'Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació número 2 del Pla Especial Països Catalans

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat