Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA8 Erals Flamicell

EDICTE


Per Decret d’Alcaldia núm. 987/2009, de data 25 de novembre de 2009, s’ha aprovat definitivament el PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PER COOPERACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚMERO 8 ERALS FLAMICELL, del terme municipal de Balaguer, promogut per l’Ajuntament de Balaguer, redactat per Lluís Guasch Fort.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es pot interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes des de la notificació o bé, directament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
 
Balaguer,  26 de novembre de 2009.


L’alcalde

Miquel Aguilà i Barril

Data de publicació: 01-12-2009

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat