Urbanisme

Edicte de l’aprovació definitiva del PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ de propietari únic, en la modalitat de compensació bàsica, DEL SECTOR PRB del PMU-3

EDICTE


Per Decret dAlcaldia nmero 209/2011, de data 22 de mar de 2011, sha aprovat definitivament el PROJECTE DE REPARCELLACI de propietari nic, en la modalitat de compensaci bsica, DEL SECTOR PRB del PMU-3 de Balaguer, redactat per larquitecte Albert Sim Bayona i per ladvocada Maria Merc Griera Pujol, i que t com a promotor PLM Projectes i Serveis, SA.

 
La qual cosa es fa pblica per al general coneixement.


Balaguer, 22 de mar de 2011Lalcalde
Miquel Aguil i Barril
Data de publicaci: 23-03-2011