Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte de notificació de l'Aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del Subsector SS1 del SAU 3 de Balaguer

EDICTE

D’acord amb l’article 59.4 de la Llei 4/99, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i atès que no s’ha pogut practicar la notificació a les persones que consten a continuació i als seus respectius hereus:

- Maria Roser Isanta Pedrol.

- Asunción Canela Figuerol.

Es comunica mitjançant el present anunci que per Decret d’Alcaldia núm.988/2007, de data 29 de novembre de 2007, s’ha aprovat inicialment el PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SUBSECTOR “SS1” DEL SECTOR “SAU 3” RESIDENCIAL DE MITJANA DENSITAT SITUAT AL DAVANT BALAGUER, del municipi de Balaguer, promogut per l’Ajuntament de Balaguer, i redactat per l’arquitecte Lluís Guasch Fort.

L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.

Balaguer, 4 de gener de 2008.


L’Alcalde:


Miquel Aguilà i Barril

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat